Maud varnar alliansen – det handlar om jobben

Maud Olofsson uppmanar alliansen att hitta tillbaka till den energi som gjorde det borgerliga samarbetet framgångsrikt. De tidigare kollegorna måste också förstå att det handlar om jobben – det är frågan som avgör valet nästa år.

Micael150ny

KRÖNIKA Micael Kallin

Maud Olofsson varnar i ett SVT-inslag alliansen för att den inte ska ta ut segern i nästa års val i förskott. Det kommer att krävas ett hårt arbete för att vinna valet. Det är dem som har roligast och mest energi som vinner valet 2014 enligt Maud, som anser att jobben är den enskilt viktigaste valfrågan.

file.php

Det märks att Maud Olofsson har börjat att umgås i internationella kretsar; här kommer hon tillbaka och gör sig märkvärdig och säger att jobben är viktigast. Hon har helt missat de till synes viktigaste frågorna; hästkött och bostadsräntor.

En mycket stor del av den svenska befolkningen bekymrar sig om huruvida den senaste inköpta frysta lasagnen – uppenbarligen svenska folkets favorit –  innehöll hästkött, och vid sidan av hästköttet är frågan om bostadslånet viktigast – är räntan 2,97 eller 3,09 procent månne.

Maud pratar istället om jobben – hon verkar helt ha missat svenska folkets perspektiv. Eller, så är det journalistkåren som har förlorat perspektivet; Arbetslösheten i Sverige vara så sent som på 1980-talet endast 3 procent av arbetskraften  och under överhettningen i slutet av decenniet var den till och med under 2 procent (genomsnittet för EU- länderna 1980 var ca 9 procent och för USA ca 7 procent).

I samband med den ekonomiska krisen i början av 1990- talet ökade arbetslösheten i framförallt Sverige. Under några år var arbetslösheten i Sverige över 9 procent och därmed i nivå med övriga EU-länder. Och nu är vi nästan där igen. 8,4 procent är den senaste, uppreviderade, arbetslöshetssiffran. Den kan återigen stiga till rysarnivån 9 procent – dit saknas det endast 0,6 procentenheter (vilket nästan är inom felräkningsmarginalen visade SCB’s nyligen gjorda revideringar). Det blir svårt att vinna val på de meriterna; 9 – 10 procents arbetslöshet!

Regeringen har misslyckats på det område som gav den makten 2006 – jobben! Då talades det vitt och brett om utanförskapet – idag när det är rekordstort är det tyst om det, eller när hörde någon senast att stats- eller finansministern tala bekymrat om utanförskapet. Uppskattningsvis 1,5 miljon arbetsföra svenskar är undersysselsatta. Lite märkligt är det då att den frågan hamnar i medeiskuggan av hästkött och bostadsräntor. Svenska journalister rapporterar ofta bekymrat om den höga amerikanska arbetslösheten, men den svenska är det tystare om – trots att den är högre – både konjunkturellt och strukturellt.

Svensk näringslivs tidigare chefekonom, Stefan Fölster, påpekade i ett inslag i Ekot Sveriges Radio, att arbetslöshetsnivån är effekten av vår politik. Självfallet är det så. Samtidigt påminde Fölster om att arbetslösheten i Schweiz ligger på våra egna tidigare rekordlåga nivåer – ett par procent. Det är alltså möjligt för ett Europeiskt land att även i dagens internationella skuldkris ha en låg arbetslöshet, det finns heller inget som hindrar Sverige att komma dit igen – bortsett från populistiska politiker borde man kanske lägga till. Och kanske borde även en journalistkår med förlorat fokus läggas till.

Det är bara att hålla med Maud och Stefan – vakna regeringen och gör något! Att ta ”fighten om jobben” är dock, lite paradoxalt kan det kanske tyckas, att ta fighten med det fackliga särintresset – framförallt LO. Frågan är om regeringen orkar med det, klarar den av en fight med LO och Socialdemokratin eller är regeringen för svag. Och mäktar den med att genomföra något annat än utbudsreformer kan man undra. Jobbskatteavdrag i all ära, men det är regeländringar och andra strukturreformer som ökar efterfrågan på jobb som behövs – utbud finns det redan – typ 1,5 miljon!

Maud Olofssson väcker känslan ”allt är förlåtet, kom tillbaka” – då gärna som Sveriges första kvinnliga statsminister och varför inte med Fölster som Sveriges första utrikesfödde finansminister.

Lämna ett svar