Margaret Thatcher – en underskattad politiker

Thatchers bortgång väcker anledning till begrundan. Hon tillträdde i en delvis liknande ekonomisk situation som i dagens Europa med havererade ekonomier. Den stora skillnaden är inflationen – som då var skyhög. Precis som Financial Times betonar, var hon det Europa saknar idag – ”The Transformator”. Någon sådan ser vi varken till i södra Europa eller i Sverige.

Micael150ny

KRÖNIKA Micael Kallin

Margaret Thatcher tillträdde då Storbritanniens ekonomi befann sig i stagnation samtidigt som inflationen rusade mot skyhöga höjder. Inflationen nådde en bra bit över 20 procent och därefter följde arbetslösheten till motsvarande nivåer och samtidigt med nedlagda fabriker och avskedad arbetskraft sjönk tillväxten.

Thatcher tog på sig den otacksamma rollen som reformatör och för det har hon oförtjänt  bespottats i decennier, inte minst här i Sverige – hon väckte den svenska folksjälens jantehat mot den som står upp för sina värderingar och går sin egen väg. Men hon lyckades med sitt uppsåt – priserna stabiliserades, arbetslösheten stabiliserades och sjönk därefter, och inte minst fick hon efter några tuffa år fart på tillväxten. Många har mycket att tacka Thatcher för, det gäller framförallt dem som fick sysselsättning och inkomst, men också dem som stadigt ökade sin välfärd under Thatchereran.

Det finns också dem som med rätta minns Thatcher med ilska för sådant som är betydligt mindre fördelaktigt i hennes biografi, inte minst gäller det agerandet i Nordirlandfrågan där hon var helt oförsonlig och, verkade det som, omänsklig i sin beslutsamhet. Thatcher hade också en alltför förlåtande inställning till Chiles diktator, Augusto Pinochet. På dessa och andra områden verkar premiärministerns demokratiska omdöme ha brustit. Det gäller i viss mån även hårdförheten i kriget om Falklandsöarna, men där går hennes agerande att se i ett annat kontext. Dessa händelser är dock inga detaljer eller fotnötter i biografin över Thatcher, utan tragiska inslag i det långa maktinnehavet och ska inte på något sätt negligeras, det vore att kränka dem som drabbades av en alltför hårdför politik.

”Hjälterollen” gäller främst att Thatcher lyckades att vända den sjunkande skutan Storbritannien – ett politiskt handlande som de flesta i södra Europa i dag är i behov av; strukturella reformer och ett mer företagarvänligt klimat.

Margaret Thatcher

Lämna ett svar