Magnus Rothman – Kolumnist

Magnus Rothman bevakar främst miljöfrågor för Public News. Magnus är samhällsvetare med examen från Uppsala universitet och har jobbat i många år som miljökonsult både hemma och internationellt och jobbar nu på kommunal nivå med strategiska miljöfrågor kring hållbar utveckling, naturskydd och klimatanpassning.

Magnus skriver på Public News om miljöfrågor ur både det vardagliga perspektivet och ur ett samhällsperspektiv. Vi är glada över att vi kan stärka vår bevakning av viktiga samtids- och framtidsfrågor som miljöproblemen.

 

Lämna ett svar