L&L

STJÄRNA ELLER VARNING

 Syftet med PUBLIC BANKING är att få igång en diskussion kring ett mer strategiskt, långsiktigt sparande och att utveckla information och kunskap om det. Sajten ska fungera som ett kunskapsforum mellan medlemmar, så att sparare kan dela med sig av sin kunskap till andra sparare och med gemensam kunskap nå bättre riskjusterad avkastning på investeringar. Det gör vi dels genom att publicera egna analyser och krönikor, dels genom att publicera läsvärda artiklar från andra redaktioner (som har en aningen större bemanning än vad PB har!).

Trots att vi, naturligtvis, huvudsakligen länkar och refererar till artiklar som vi tycker är läsvärda, kan det vara värt att lyfta fram vissa som ”editors’ picks”. Artiklar som är mer än en intressant nyhet, som bidrar med en analys och kanske kan ge nya insikter eller fräscha upp gamla kunskaper och ”sanningar”. Dessa artiklar som vi anser ”extra läsvärda” markerar vi med en guldstjärna, med den pretentiösa (och kanske provokativa) texten ”Läs & Lär”.

 

Artiklar som vi anser ger vilseledande information eller råd undviker vi vanligtvis att publicera och länka till, men i vissa fall kan mängden artiklar i ämnet vara så massiv att det kan vara värt att uppmärksamma fenomenet – som till exempel den något naiva inställningen till företagsobligationer. Den typen av artklar märker vi med ett gult eller rött kort, alltså som för varning eller ”utvisning”. Syftet är inte att racka ned på någon, utan att uppmärksamma läsarna på att ta informationen med viss förbehållsamhet.SAMMANTAGET HANDLAR DET OM EN LÄSARSERVICE som vi vill ge PB’s läsare, inte att kontinuerligt betygsätta andras redaktioners artiklar – det vore förment. Det handlar alltså om att då och då lyfta fram intressanta resonemang och slutsatser och undantagsvis även uppmärksamma läsaren på att vissa populära investeringstips etc kanske bör synas närmare. UTVALDA ARTIKLAR OCH ARTIKLAR MED VARNINGSKORT FINNS UNDER RUBRIKEN ”STJÄRNA ELLER VARNING”.

Lämna ett svar