LATINAMERIKAFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med nya kategorier, varav Latinamerika är en. Sammanlagt analyserar vi femton fondkategorier och har därmed den mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden för privatkunder.

39955_Latin_America_Map-1

LATINAMERIKAFONDER

PUBLIC BANKING rekommenderar i första hand investeringar i bredare fondkategorier. Inom flera kategorier säljs inte de bästa fonderna i Sverige eller är svårtillgängliga här och ingår då inte i den aktuella jämförelsen. Vi har trots det med vårt urval av fonder inom respektive kategori den mest omfattande jämförelsen av fonder i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi hänsyn till minimiinsättningar så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Inom kategorin Latinamerikafonder har två av fonderna god historik på både kort och lång sikt, den tredje First state har endast tre års historik, men på den korta tiden utklassar den konkurrenterna fullständigt. I topp ligger alltså de två framgångsrika fondbolagen på tillväxtmarknader, det vill säga Aberdeen och First state. Fonderna har också hög rating hos Morningstar och en hög riskjusterad avkastning relativt andra fonder inom kategorin.

Ett attraktivt alternativa är svenska Handelsbankens Latinamerikafond, även om den årliga avkastningen endast är hälften av den för First state de tre senaste åren – problemet är i vanlig ordning att de bästa fonderna för andra marknader sällan säljs i Sverige. Vår rekommendation är därför att i första hand investera i en bredare tillväxtmarknadsfond från just Aberdeen/Danske eller First state, se vår analys för Tillväxtmarknadsfonder.

 

3 LATINAMERIKAFONDER I TOPP 

      First State Latin America A

              Aberdeen Global Latin America Equity S 2

                       Handelsbanken Latinamerikafond

februari 2013

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som tidigare publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden.

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10 PROCENT.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

Lämna ett svar