Lars Pålsson Syll – Kolumnist

Lars Pålsson Syll är professor i samhällskunskap vid Malmö Högskola, samt Fil.dr. (docent) i ekonomisk historia och Ek.dr. i nationalekonomi.

Lars Sylls forskning har främst varit inriktad mot ekonomisk doktrinhistoria, ekonomisk metodologi, distributiva rättviseteorier och globalisering. Under senare år har Lars deltagit aktivt i debatten kring utbildningspolitik och folkbildning och är starkt influerad av Joseph Stiglitz, John Maynard Keynes och Paul Krugman.

Vi är glada att vi kan sampublicerar Lars mycket intressanta texter om utbildning och samhällsekonomi här på Public News.

Läs mer av Lars Pålsson Syll

http://larspsyll.wordpress.com/

Lämna ett svar