L. EO Svensson: Räntepolitiken har stjälpt Sv – Afv

Lars EO Svensson

Vice Riksbankschef Lars EO Svensson kritiserar Riksbankens räntebeslut under de senaste åren. Inflationen skulle ha legat närmare målet och arbetslösheten skulle ha varit lägre om Riksbankens reporänta hade varit lägre de senaste åren, och det har inte funnits skäl att hålla inflationen under målet för att säkra finansiell stabilitet och dämpad bolånetillväxt. Lars EO Svensson: Räntepolitiken har stjälpt Sverige – Affärsvärlden.

Lämna ett svar