Lägre inflationsförväntningar

Prosperas inflationsundersökning, som genomförs på uppdrag av Riksbanken, indikerar att penningmarknadens inflationsförväntningar är 0,9 procent på ett års sikt, 1,5 procent på två års sikt och 1,8 procent på fem års sikt.

Vid förra undersökningen, i april, låg penningmarknadens förväntningar på 1,0 procent, 1,6 procent respektive 1,8 procent. Inflationsförväntningarna har därmed sjunkit. Riksbankens mål för inflationen är två procent.

Förväntningarna om BNP-tillväxten är oförändrade. BNP spås öka med 2,4 procent det kommande året, vilket kan jämföras med förra mätningens notering vid +2,4 procent. Om två år väntas BNP öka med 2,5 procent (+2,5 procent även i föregående mätning). Om fem år spås en BNP-uppgång på 2,4 procent (+2,4 procent).

Lägre inflationsförväntningar – Affärsvärlden.

Lämna ett svar