Lagarde varnar för låg inflation i eurozonen

Lagarde ser ytterligare en risk i den nedtrappning av penningpolitiken som initierats av Federal Reserve, samt dess konsekvenser när det gäller spridningseffekter till tillväxtekonomier.

Chefen för den Internationella valutafonden säger att läget för den globala ekonomin blir bättre, med en förväntad tillväxt om 3,6 procent i år, och 3,9 procent nästa år.

Men Lagarde utfärdar ännu en varning då hon menar att krisen i Ukraina utgör en risk för de globala utsikterna, och att den redan skadat de ekonomiska utsikterna för Ryssland.

Lagardes uttalanden kommer efter att cheferna för IMF, OECD, Världsbanken, WTO samt ILO hållit möte tillsammans med Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

I ett gemensamt uttalande säger ledarna att den globala aktiviteten i stort sett förstärkts, men att den fortfarande är långt ifrån en robust och hållbar tillväxt.

Man nämner flera risker som anses betydande, att skuldnivåerna i de flesta industrialiserade länderna fortfarande är för höga, på regerings- bolags- och hushållsnivå, samt att arbetslösheten i många länder är för hög.

 

Lagarde

Lagarde varnar för låg inflation i eurozonen – Affärsvärlden.

Lämna ett svar