Krugman: Risk för en istid – Affärsvärlden

Rädslan för ett eldscenario, alltså ett kraftigt negativt scenario såsom ett uppbrott av eurozonen eller en skuldkris i USA, har med rätta sjunkit, enligt Krugman.

”Elden har i stort sett släckts på båda sidor Atlanten”, säger han vid Skagen Fonders nyårskonferens i Stockholm.

Å andra sidan finns det skäl att frukta ett istidsscenario med under lång tid nedtryckta ekonomier och bekymmersam ekonomisk politik, menar Krugman.

Europa har inte förmått göra de anpassningsåtgärder som krävs för att återställa konkurrenskraften, enligt ekonomiprofessorn. Krugman: Risk för en istid – Affärsvärlden.

Krugman

Lämna ett svar