Krugman har fel om svensk bubbla | SvD

Paul Krugman varnar för en svensk bostadsbubbla, vill se ett inflationsmål på 4 procent och uppmanar den svenska Riksbanken att hålla räntan länge. Hans forne professorskollega på Princeton, tidigare vice riksbankschefen Lars EO Svensson, ger honom både ris och ros.

 

”På vilka punkter håller du med Paul Krugman?

– Krugman har rätt i att Riksbankens penningpolitik har varit för stram med för låg inflation och för hög arbetslöshet som följd. Dessutom har den låga inflationen gjort att de reala skulderna har blivit större. Reala värdet på ett lån på en miljon kronor har blivit 40 000 kronor högre nu när vi har haft 2 år med nollinflation. Riksbanken har alltså gjort det värre i alla tre avseenden.

Krugman vill se ett inflationsmål på 4 procent, håller du med om det också?

– Nej, jag tycker att det räcker med 2 procent. Problemet i Sverige är att Riksbanken inte har uppfyllt inflationsmålet, inte att målet skulle vara för lågt. Sedan 1995 har inflationen i genomsnitt varit 1,4 procent, de senaste 2 åren har inflationen varit noll.

Vad tänker du om diskussionen kring sekulär stagnation, att ekonomier behöver negativa reala räntor för att nå full sysselsättning?

– Är inflationen 2 procent och styrräntan nära noll så blir den reala räntan minus 2, alltså negativ. Under krisen hade också Sverige reala negativa räntor. Efter det har Riksbanken höjt styrräntan och på så sätt dragit upp de reala räntorna till omkring plus 1 procent.”

Krugman har fel om svensk bubbla | Pengar | SvD.

Lämna ett svar