Krigsskrammel orsak till oro på marknaderna

Jonas Lindmark, analyschef på svenska Morningstar, ger ett intressant och alternativt perspektiv till den rådande oron på världsmarknaderna – som främst förklarats med valutaoro i Argentina och kaos i bland annat Turkiet. Lindmark söker snarare förklaringen i ett tal av den japanske premiärministern Shinzo Abe och ett svarstal av Kinas utrikesminister Wang Yi på det nyligen avslutade World Economic Forum i schweiziska Davos (se citatet nedan). /PN

Shinzo Abe

”Fram till 22 januari visade börsindex i både London, New York och Stockholm en tydlig uppgång på 2 procent.

Då höll Japans premiärminister Shinzo Abe ett tal vid World Economic Forum i Davos, där han varnade för att ökade militärutgifter hotar den ekonomiska tillväxten i Asien. Han jämförde dagens situation i Asien med de starka ekonomiska relationerna mellan England och Tyskland innan första världskriget. Utan att nämna Kina vid namn var Abes budskap ändå tydligt och Kinas utrikesminister Wang Yi svarade att Abe syftar till att undfly ansvaret för landets aggressiva historia.

Direkt nästa morgon startade en brant börsnedgång i Asien, som smittade av sig på resten av världen. Förlorare den senaste veckan fram till 29 januari är Turkietfonder, Rysslandsfonder, Afrikafonder och andra tillväxtmarknadsfonder. Men aktiefonder generellt har backat 3 procent och Kinafonderna 4 procent.

Kina har de senaste tio åren brant ökat sina militärutgifter, och enligt det svenska forskningsinstitutet SIPRI var landets verkliga kostnader 2012 nästan 50 procent större än de officiellt rapporterade. Nästa steg är att en serie hangarfartyg, som ökar risken för incidenter kring omstridda obebodda öar i regionen.

Jag tror inte att den faktiska sannolikheten för krig i Asien har ökat de senaste månaderna. Sedan länge finns förutom hårda ord mellan Kina och Japan även andra mer akuta konflikter där Nordkorea, Pakistan och Thailand är inblandade (se min kommentar för ett år sedan ”Militära konflikter ger köptillfälle”). Men sannolikheten har ökat att någon militär incident ger en upptrappning som får många fler investerare på aktiemarknaden att trycka på säljknappen. Och de som försöker ligga ett steg före tryckte därför på säljknappen direkt när de läste vad Abe sa i sitt tal i Davos.”

Jonas Lindmark, Morningstar Sverige

Lämna ett svar