Kosovo – Europas Islamiska Stat

USA hjälpte den Serbiska delrepubliken Kosovo till självständighet i slutet av 1990-talet genom intensiva bombningar av Serbien och Montenegro. Afghanistan var det första landet att erkänna Kosovos självständighet.

Från Afghanistan spred sig Al-Qaida terrorceller till Kosovo och under 2000-talet har flera stater som följer Wahhabistiska lagar, som Saudi Arabien och Qatar, påtagligt ökat sitt inflytande över delstaten.  Det sker både genom utbildning av imamer i extrem islamism och betydande ekonomiska stöd till radikala grupper i Kosovo.

På 10 år har extrema muslimska ledare och hemliga sammanslutningar som finansieras av Saudiarabien och andra omvandlat det som tidigare var ett tolerant muslimskt samhälle till en Islamisk Stat.

Kosovo är idag i praktiken etniskt rensat. Judar, romer och inte minst serber har antingen dödats under kriget eller tvingats att fly.

President Bill Clintons ”befrielsekrig” av Kosovo har på Europeisk mark skapat ett samhälle som påminner om hur andra länder ser ut där USA har ingripit militärt som Irak, Libyen och till viss del Egypten. I de fallen har interventionerna eller invasionerna byggt på bland annat Hillary Clintons röst i senaten eller Clintons utrikespolitik.

Kosovo är idag en radikaliserad islamsk stat och den europeiska stat med flest personer per capita som krigar i Syrien, varav många är anslutna till IS.

NYT konstaterar i nedanstående artikel att ”Kosovo now finds itself, like the rest of Europe, fending off the threat of radical Islam.”

Är det problem att det mitt i centrala Europa finns en stat som är allt mer influerad av radikal islamism? Det är frågan som bör ställas till välvilliga liberala européer.

Det mesta talar för att Balkan återigen utvecklas till Europas krutdurk. Frågan är hur länge den dröjer med att explodera.

 

Extremist clerics and secretive associations funded by Saudis and others have transformed a once-tolerant Muslim society into a font of extremism.

Läs hela artikeln: How Kosovo Was Turned Into Fertile Ground for ISIS

Lämna ett svar