Inga japaner reser till Kina

Konflikten om Senkaku-öarna i Kinesiska havet har lett till ökad misstro mellan kineser och japaner. Nu drabbas turistbranschen hårt då de tidigare vanlig japanska turistgrupperna i Kina uteblir. Och kineser reser också mindre till Japan.

 

 

中国公告 – Kinabulletinen av Sten Bäckström

Vi har talat med ett äkta par som lever med sina barn i norra Kina. De har tidigare bott ett flertal år i Japan och talar därför flytande japanska. De har länge arbetat i turistbranschen och får sin inkomst av resandet mellan just Kina och Japan. En stor del av deras arbete har varit att guida japanska turistgrupper på besök i Kina, vilket kan vara en lukrativ verksamhet. Japanska turister spenderar ofta ansenliga summor, både på själva turistandet och på souvenirer. I den japanska kulturen ingår att man bör ta med sig gåvor hem till släkt, vänner och bekanta, förutom de obligatoriska fotografierna framför kända monument.

Många kineser har blivit rika eller välbärgade på senare år och turismen från Kina till andra delar av världen, däribland Japan, har vuxit snabbt. Det kinesiska paret har därför regelbundet följt med kinesiska turistgrupper till Japan som guider. Kinesiska och japanska är helt olika språk, och att ha en japanskspråkig guide med sig är en stor fördel om man turistar i Japan. Man bör komma ihåg att både japansk och kinesisk turism i mycket stor utsträckning bygger på gruppen. Medan vi i väst ofta tröttnat på gruppresor och vill ”upptäcka” nya platser själva, förlitar sig japaner och kineser fortfarande i stor utsträckning på en guide som arrangerar allt i förväg och leder gruppen under hela vistelsen.

Men nu har turistandet minskat drastiskt. Detta beror på den politiska konflikten om de japanska Senkaku-öarna, som Kina gör anspråk på. För ett par månader sedan tillät den kinesiska regimen våldsamma och aggressiva antijapanska demonstrationer på gatorna. Några sådana har vi inte sett på sistone, men relationerna mellan kineser och japaner tycks ändå vara frusna. Den djupa misstänksamhet som rått ända sedan andra världskriget skingrades en tid av ekonomisk tillväxt och en blomstrande turism. Nu tycks det vara kris i turistbranschen.

Det kinesiska paret berättar att deras situation är mycket svår. De japanska turisterna utsattes när de kom för olika former av sabotage. Deras bagage skadades bl.a. av ilskna kineser, oklart vilka. Den fientliga attityden har nu gjort att inga japanska grupper alls kommer till paret, och de har nästan inget jobb. Inte heller åker några kineser längre på turistresor till Japan, åtminstone inte bland parets kunder.

Detta gör att deras ekonomiska situation har blivit svår. Det är inte orimligt att anta att många andra drabbas på liknande sätt. Och förutom turistbranschen kan man spekulera i om även handel och liknande utbyte har drabbats. Detta skulle i förlängningen kunna vara ytterligare en belastning på världsekonomin.

Lämna ett svar