Kompetensen försvinner ur industrin

Dagens Berglins – ”Kunskapsöverföringen” (länk här) – träffar mitt i prick och akutaliserar ett viktigt ämne. I många företag anses ålder vara en belastning. På HR-avdelningar tycks råda en närmast manisk drift att äldre anställda bör pensioneras bort så snart som möjligt. ”Nytt blod” behövs i företagen. Vid varje neddragning ges ofta möjligheter till den som är nära 60 års ålder att gå med fina villkor. Ett stort bolag i finansbranschen outsourcade hela sin IT-drift och passade på att pensionera personalen. Resultatet: En ändlös räcka problem när ung personal, delvis utomlands, skulle ta hand om stordatorer de aldrig jobbat med. I flera fall tvingades man ta in pensionärer som konsulter för att klara driften. Detta bolag har hand om känslig finansiell information som berör stora delar av svenska folket. Få svenskar vet om hur nära haveri deras system varit i åratal.

Jag missunnar inte dem som närmar sig 60 att få några år av sitt liv till skänks. Tvärtom. Problemet är att företagen idag organiseras enligt ett system med interna debiteringar, där varje avdelning helst ska visa positiva siffror. Behöver du en resurs köper du den av en annan avdelning. Och då köper du den erfarne, som har lång erfarenhet. Någon annan vill du inte betala för. Resultatet blir att juniora kollegor inte får arbeta tillsammans med erfarna kollegor. De får inte del av de äldre kollegornas kunskaper och erfarenhet, därför att ingen vill betala för att de ska vara med i projekten. Och så en dag pensioneras plötsligt de äldre. Då ska ”det nya blodet” ta över.

Resultatet blir att väldigt många projekt idag bemannas av människor som är välutbildade, som vill göra sitt bästa och som är intelligenta. Men ändå befinner sig många projekt i kaos, därför att nästan ingen vet hur saker ska göras. Man måste uppfinna hjulet på nytt. Hårda krav uppifrån gör att unga, begåvade människor antingen lär sig att luta sig tillbaka och ducka för ansvaret. Då kanske de så småningom avancerar och blir chefer. Eller så bränner de ut sig och blir sjukskrivna när de försöker göra kunder och ledning nöjda. Det här är lite tillspetsat men det ligger mycket i det.

Bristen på organiserad kunskapsöverföring, p.g.a. kortsiktiga vinstmål, är ett stort hot mot svensk industri. I kombination med outsourcing kan det bli förödande på sikt.

Lämna ett svar