Långsiktig portfölj – ETFSv

korrelationsmatris

Så bygger du en långsiktig portfölj – steg 1 allokeringHur många tillgångsslag finns det? Jag använder mig av sex stycken huvudgrupper; aktier, räntor, valutor, råvaror, fastigheter och alternativa investeringar. Alternativa investeringar består av hedgefonder, private equity och realtillgångar (skog, mark m m). Blogg arkiv Så bygger du en långsiktig portfölj – del 1.

 

———————————————————————————————————————————————

ETFSverige har publicerat första delen i en serie artiklar om hur man bygger en långsiktig portfölj. Det är förtjänstfullt, vi länkar artiklarna här. Korrelationsmatrisen verkar dock ha lägre korrelationssifror än vad t.ex. Handelsbanken Markets visat, men dessa ändras över tiden och förändrar inte teorin om hur man bygger en portfölj.

Däremot har vi en annan syn på huruvida det är korrekt att betrakta börsnoterad private equity respektive fastigheter som genuina tillgångsslag, det är ju trots allt aktier. Amerikanska studier har visat hur noterade fastighetsbolags, REIT’s, korrelation med börsen ökat påtagligt över tiden och inte längre tillför någon diversifiering. Motsvarande gäller rimligen börsnoterad private equity, LPEQ, åtminstone medgav förvaltaren av DNB PEq-fond detta för mig i en tidigare intervju. Men precis som artikelförfattaren skriver, vilka tillgångsslag som väljs är upp till investeraren.

Ingen av dessa två invändningar förtar informationsvärdet av artikelserien – ambitiöst och bra, vi ser fram emot resten av serien!

Lämna ett svar