BONDS ADDING TO EQUITY EXPOSURE?

All market shocks are different, of course, but they’re often characterised by a flight to quality that puts pressure on credit-sensitive securities such as high-yield bonds and bank loans. During the period from mid-2007 to December 2008, for example, high-yield bond funds lost 29% cumulatively. That sell-off precipitated an unprecedented buying opportunity in credit-sensitive bonds but following a more than two-year run-up in such securities, valuations aren’t what they once were. Are Bonds Adding to Your Equity Exposure?: Check correlations before adding credit-sensitive fixed-income assets to your portfolio. Morningstar UK.

———————————————————————————————————————————————————-—

Det är fult att säga ”vad var det vi sa”, men det är också svårt att låta bli, i synnerhet efter vi blivit häcklade för vår allra första analys – den om att vara försiktig med vissa obligationer:

ANALYS Se Upp Med Företagsobligationer

Även om Morningstar i sin artikel har fokus på högavkastande företagsobligationer, så är resonemanget och invändningarna desamma som vi framförde i vår analys – ”it’s also a mistake to assume that a bond is a bond is a bond.”

och

”In addition to considering the risks, investors who are venturing into credit-sensitive bonds at this juncture should also be aware of what they might not be getting: diversification, particularly if they’re looking to bonds as an antidote to an equity-heavy portfolio.”

Läs och lär av Morningstars artikel och återvända gärna till vår egen analys, med en ännu bredare kritik av obligationsmanin. Och, sist men inte minst, kom ihåg att mycket talar för att de gyllene obligationsdecennierna kan vara förbi!

Se också den här mycket informativa videon om obligationer:

http://www.morningstar.co.uk/uk/news/articles/107293/Key-Focus-Points-for-Bond-Fund-Investors.aspx

Lämna ett svar