Kinas val – ”naive Obama”

Kina har fått den president man ville ha. Enligt kinesisk analys är Obama en visionär utan konkreta åtgärder mot dagens ekonomiska problem. Romney är mer av en realist som hade varit en svårare motståndare för det uppåtgående Kina.

 

 

 

 

中国公告 – Kinabulletinen

av Sten Bäckström

Den etablerade kinesiske journalisten och skribenten Qingchuan Lian, gör i nättidningen news.sina.com.cn en analys av de amerikanska presidentkandidaterna utifrån kinesiskt perspektiv (länk). Lian är före detta forskare i journalistik vid Columbia University i USA. Och det bör påpekas att det inte längre är så att kinesiska tidningars uppfattning automatiskt är lika med kommunistregimens uppfattning. Idag har man stor frihet i Kina att uttrycka sin uppfattning, så länge man inte ifrågasätter kommunistpartiets maktmonopol.

 

 

Lian analyserar de båda presidentkandidaterna Barack Obama och Mitt Romney. Hans slutsats är att Obama är en visionär. Obama har en dröm om en fredlig värld som han vill förverkliga: Kalla kriget är över och något krig – kallt eller riktigt – behövs inte längre. Kina är heller inget hot. Samarbete är ledordet. Billiga varor tillverkas bäst i Kina och säljs i USA. I Amerikas Förenta Stater ska man utbilda kvalificerad arbetskraft för avancerade arbeten och därmed få hjulen att snurra. Något handelskrig är inte aktuellt.

Obama driver USA djupare i kris

Obama har en vision för framtiden, men inga konkreta åtgärder för landets aktuella problem. Obamas administration kommer tillsammans med den amerikanska centralbanken att fortsätta med en expansiv penningpolitik, utbildningsfrämjande åtgärder och liknande. Åtgärder som inte räcker till. Därigenom kommer Obama att driva landet allt djupare ner i lågkonjunktur och skuld och minska USA:s betydelse i världen på lång sikt, vilket kommer att gynna andra parter i världen – underförstått Kina. Obama är helt enkelt en naiv kandidat – enligt Lians analys.

Mitt Romney, däremot, beskrivs som en kandidat som ville addressera aktuella problem här och nu. Hans åtgärder för att lösa dagens ekonomiska problem var konkreta och målinriktade, snarare än visionära. Han var en kandidat med hårda nypor. Hans syn på världen är befriad från visioner; den har en realistisk prägel. Han inser även det ekonomiska hotet från Kina och var beredd att agera på det vid behov, till exempel med handelsrestriktioner om inte Kina ökar värdet på sin valuta. Romney skulle heller inte varit främmande för att ta militära konflikter om USA känt sig hotat – enligt den kinesiska analysen.

Romney hade varit svårare för Kina

Kontentan av det hela blir förstås att man i Kina anser att Obama är den president som mest gynnar Kinas ambitioner att kliva fram och ta USA:s plats som den dominerande supermakten, både ekonomiskt och militärt.

Till detta vill jag själv lägga den rykande aktuella territoriella konflikt Kina för närvarande befinner sig i med Japan om Senkaku-öarna i Kinesiska havet. Japan har ett försvarsavtal med USA. I denna konflikt känner sig Kina troligen mycket tryggare med Obama vid det amerikanska rodret än med Romney  – åtminstone i kinesernas ögon; de ser ju Obama som en visionär för fred.

Den kinesiska analysen från Lian är alltså att Obama är en naiv visionär som inte kommer att ta konflikter, utan låta USA sjunka djupare i kris, medan Kina underförstått tillåts kliva fram som nummer ett i världen. Romney hade varit en svårare motståndare, som ville vidta konkreta åtgärder och var beredd att ta konflikter.

Det verkar som om Kina fått den amerikanske president de ville ha.

 

 

Lämna ett svar