Kinas val

Kinas nya ledare nya ledarduon, Xi Jinping och  Li Keqiang, står nu inför ett tydligt vägval och stora utmaningar. Och de bör välja den svårare men mer uthålliga vägen enligt Swedbanks chefekonom, Cecilia Hermansson, som nyligen hemkommen från Kina idag presenterade en analys av landets framtidsval.

”Kinas ansträngda ekonomi – de nya politiska ledarna bör satsa på reformer snarare än stimulanser

  • Efter gigantiska stimulanser via bankerna 2008-2010 brottas Kina med överkapacitet och dåliga lån. Läget i finanssektorn synes värre än vad som syns i statistiken. Många långivare rullar över krediterna och hoppas på att den kinesiska centralbanken återigen öppnar kranarna.  Kina har de senaste åren lånat av framtiden, och frågan är om landet kommer välja den lätta vägen med nya infrastrukturinvesteringar eller om en lägre tillväxt mer driven av hushållens konsumtion accepteras. Fortsätter investeringsivern kommer hårdlandningen längre fram
  • Ekonomins vändning som nu omtalas bygger på svaga uppgångar och förhoppningar om nya stimulanser, Botten kan ha nåtts, men återhämtningen blir försiktig och sårbar. Vi skriver ned BNP-tillväxten från 7,9 procent till 7,7 procent i år, och bedömer alltjämt att den understiger 8 procent 2013 och 2014 – vilket även är i linje med att Kinas mål om 7 – 7,5 procent det kommande decenniet.
  • Det nya politiska ledarskapet står inför stora utmaningar: Korruption, ombalansering av tillväxtmodellen från investeringar till konsumtion, ett krympande arbetskraftsutbud och oron för den s k medelinkomstfällan ifall innovationsförmågan uteblir. Även utvecklingen av energi och miljö, urbanisering och demografi samt omvärldsrelationerna med maritima konflikter utmanar både partiet och militären
  • Kinas ledare bör ha mod att satsa på reformer snarare än stimulanser. Frågan är om de nya ledarna har tillräckliga reformambitioner, eller om särintressen får ta över som vill undvika att tappa kontroll och egna vinster. Det gäller särskilt att fortsätta den gradvisa avregleringen av finanssektorn. Denna rapport går igenom varför den är viktig och vad som skulle kunna förhindra en fortsatt positiv utveckling.
  • För världsekonomin vore det av godo om tillväxten blev lägre och mer uthållig, och om den finansiella avregleringen fullföljdes. Länder och företag som sitter fast i den gamla affärsmodellen får det svårare, men andra kan gynnas av ökad efterfrågan från Kinas konsumenter där kvalitet och långsiktighet värderas högre.” ur Swedbanks Kinarapport.
Cecilia Hermansson,
chefekonom Swedbank

På onsdagens presskonferensen betonade Hermansson Kinas utmaningar:

Sett till statistiken har jag väldigt svårt att se den tydliga vändningen och när man kommer till Kina blir man oroad över hur ansträngd den kinesiska ekonomin är i grunden”, säger Cecilia Hermansson.

”Mellan 15 till 20 procent av lånestocken kan vara dåliga lån. I stället för att lösa ut lånen, döljer man situationen och rullar bara lånen vidare. Jag har fått signaler om pågående pyramidspel, där investerare som ber om sina pengar i stället blir erbjudna högre avkastning”

”Inom byggsektorn finns det produktion som skulle räcka fram till 2020, och det riskerar att hålla tillbaka tillväxten framöver. Man måste inse att Kina har lånat av framtiden de senaste åren.”

Hermansson ser ändå förhoppningsfullt på framtiden: ”…med den kommande presidenten Xi Jinping i spetsen lyckas lotsa landet i ett spår av nödvändiga reformer. En avreglering av finanssektorn, bättre villkor för stadens migrantarbetare som lever som andra klassens medborgare och en skattereform bör prioriteras för att avvärja en hårdlandning, för satsar landet på reformer i stället för en allt för expansiv kredittillväxt räknar jag med en BNP tillväxt på 7,7 procent i år och 7,9 procent 2013.” skriver DI.

 

Lämna ett svar