KINAFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med fem nya kategorier, varav Kina är en. Sammanlagt analyserar vi femton fondkategorier och har därmed den mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden för privatkunder.

kina-grunge-flagga-texturerade_19-134131

KINAFONDER

PUBLIC BANKING rekommenderar i första hand investeringar i bredare fondkategorier, i synnerhet vad gäller tillväxtmarknader. Men inom till exempel ppm kan det vara relevant att dela upp tillväxtmarknadsinvesteringar på några smalare fonder, som till exempel Kinafonder, eftersom det i ppm’s utbud saknas breda högpresterande tillväxtmarknadsfonder. Problematiken med undermåligt fondutbud gäller delvis även bankernas fondutbud. Inom flera kategorier säljs inte de bästa fonderna i Sverige, eller är svårtillgängliga här, och ingår då inte i den aktuella jämförelsen. Det förhållandet gäller dock endast i begränsad utsträckning för Kinafonder. Vi har  med vår urval den mest omfattande jämförelsen av fonder som vi känner till i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi hänsyn till minimiinsättningar så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Inom kategorierna Asien och Kinafonder dominerar fondbolaget First state och vårt första val är just en fond från dem: First State Greater China Gr Amed högsta rating och betyg från både Morningstar UK och Citywire och en jämförelsevis stark riskjusterad avkastning. Den andra valda fonden har en historik med ännu högre abosult avkastning, GAM Star China Equity USD Acc, och slutligen väljer vi Fidelity Greater China A-USDAlla tre fonderna har en ganska snarlik kostnads- och avkastningshistorik, åtminstone på kort sikt.

BGF China A Acc är ett bra ppm-alternativ till ovanstående fonder som inte finns i PPM.

3 KINAFONDER I TOPP 

      First State Greater China Gr A

                GAM Star China Equity USD Acc

                           Fidelity Greater China A-USD

januari 2013

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden.

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10-20 PROCENT.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

Lämna ett svar