Keynes, the hedge fund pioneer – FT.com

The macroeconomics of John Maynard Keynes continue to dominate the global economic policy debate to this very day. But many have forgotten that the great intellectual was also one of the most active investors of his era. He made and lost several fortunes, for himself, his friends, his college (King’s, Cambridge) and for City institutions which he chaired or founded. In some respects, he was an early hedge fund investor, first in macro in the 1920s, and then in equities in the 1930s. He ended as one of the most successful investors of the first half of the last century, but along the way he learnt many lessons which resonate to this day. Keynes, the hedge fund pioneer – FT.com.

——————————————————————————————————————————————————————————————

 KOMMENTAR Häromdagen skrev vi på systersiten Publicbanking.se att “det var amerikanen Alfred W. Jones som redan år 1949 skapade den första hedge-fonden”, men det tål att påpekas att ingen mindre än Keynes var ute i samma ärende redan på 20-talet – men då var det inte frågan om någon nystartad hedgefond.

Berättelsen om Keynes som investerare är fascinerande – hur han kombinerade sina intressen politisk och finansiell ekonomi genom att vara en aktiv investerare som utgick ifrån makroekonomiska kunskaper. Kunskaper som även skulle komma väl till pass på dagens makrostyrda marknader. Public Banking verkar i samma anda och har sedan tidigare som måtto att informera om både politisk och finansiell ekonomi, men de flesta nyhetskommentarer och analyser gällande politisk ekonomi är nu flyttade till systersiten Publicnews – läs den!

Läs också den suveräna sammanfattingen om Keynes som investerare i Financial Times artikel ovan, där lärdomarna haglar: “As early as 1924, he had realised that the risk premium on equities should provide a long-term excess return on equities relative to bonds, when the conventional wisdom was the opposite. After that, his strategic allocation to equities was groundbreaking. A big lesson here: selecting the right asset class is always the most critical foundation for long-term success.”

Läs & Njut och Läs & Lär – av Keynes! Och glöm inte att “efter sol kommer regn” – obligationsmarknaderna har nu haft några gyllene decennier, men under 1900-talet följdes dessa alltid av några dåliga decennier, och istället hade då aktiemarknaderna en stark utveckling.

Om historisk kunskap och dagens extremt låga räntor inte kan få obligationskramare på andra tankar, kan kanske en titt på statistiken för dagens haussade tillgångsslag – företagsobligationsfonder – och utvecklingen för dessa under år 2008 få den mest inbitne företagsobligationsfantast att vakna till! Se Public Bankings tidigare analys om “Se upp med företagsobligationsfonder”.

Inför den stundande hösten – med kommande eurosammandrabbningarna – ska vi nog för säkerhets skull säga samma sak om aktier – se upp! Men på längre sikt tror vi på aktier som det främsta tillgångsslaget – återigen, efter några tuffa decennier! Keynes hade säkert trivts i dagens makrostyrda miljö med aktier som ett baissat tillgångsslag – men framförallt hade han varit en oerhört engagerad ekonom som med stor sannolikhet hade påverkat den ekonomiska politiken i dagens krisande Europa.

Lämna ett svar