Kaplans nazijämförelse haltar

Miljöpartiets Mehmet Kaplan tvingades avgå ur regeringen för ett uttalande där han jämförde behandlingen av palestinier i dagens Israel med behandlingen av Judar i Nazityskland.

Det är sant att palestinier behandlas som andra klassens medborgare i Israel och nästan dagligen avrättas palestinier utan rättegång och att Israel fortsätter med den illegala bosättningspolitiken. Det är en rättsskandal och en skam, inte bara för Israel utan för hela världssamfundet, inte minst för de västliga demokratier som i vått och torrt står upp bakom Israel.

Palestinier diskrimineras idag och judar då. Det kan alltså tyckas finnas vissa likheter, men det är ändå uppenbart att jämförelsen haltar påtagligt.

Judar behandlades som andra klassens medborgare i Tyskland efter Hitlers maktövertagande 1933, där finns alltså en viss likhet med situationen för dagens palestinier. Men diskrimineringen i Tyskland eskalerade påtagligt genom bland annat Nürnberglagarna 1935, då judarna miste grundläggande medborgerliga rättigheter, och i november 1938 blev utvecklingen allt mer våldsam då judar utsattes för omfattande pogromer.

Diskrimineringen av judar och våldet mot dem var sålunda betydligt mer långtgående och dessutom reglerad i lag. Och det finns ingen liknelse överhuvudtaget med det systematiska folkmordet av judar i förintelselägren under andra världskriget. Det var ett unikt brott mot mänskligheten, både i sin omfattning och grymhet.

Kaplans liknelser doftar islamitisk propaganda och politik och är de facto ett förminskande av förintelsen. Kaplans uttalande var därför oacceptabla (han var dessutom inkompetent som bostadsminister) och det är rätt att han fått lämna regeringen (frågan är om det går att ha islamistiska politiker i västerländska regeringar).

Israels poltik mot dagens palestinier kritiseras bäst utan illasinnad jämförelse med judarnas situation i dåtidens Tyskland. Kritik mot Israels politik är en viktig, men bör framföras mer sakligt och utan dold agenda.

Sveriges utrikesminister Margot Wahlström har modigt och effektivt framfört sådan kritik, vilket idag kan vara värt att påminna om. Wallström lyckades att skapa en debatt i Israel, vilket är viktigare än en svensk inrikespseudodebatt (utrikesministern var för övrigt en av de starkaste kritikerna mot Kaplans plumpa uttalanden). Wallströms Israelkritik reflekteras i nedanstående artikel i Israeliska Haaretz.

 

In 2016, one doesn’t have to be Adolf Eichmann to be executed in Israel – it’s enough to be a teenage Palestinian girl with scissors.

Källa: Yes, Israel Is Executing Palestinians Without Trial – Opinion – Haaretz – Israel News Haaretz.com

Lämna ett svar