JAPANFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med nya kategorier, varav Japan är en. Sammanlagt analyserar vi femton fondkategorier och har därmed den mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden för privatkunder.

ja-lgflag-1

JAPANFONDER

PUBLIC BANKING rekommenderar i första hand investeringar i bredare fondkategorier, men inom till exempel kategorin globalfonder är det ont om högpresterande fonder på den svenska marknaden, då kan det vara värt att dela upp kategorin på några olika fonder varav Japan kan vara en av dem. Problematiken med undermåligt fondutbud gäller delvis inom ppm men framförallt är storbankernas fondutbud är kraftigt begränsat. Inom flera kategorier säljs inte de bästa fonderna i Sverige eller är svårtillgängliga här och ingår då inte i den aktuella jämförelsen. Vi har trots det med vårt urval av fonder inom respektive kategori den mest omfattande jämförelsen av fonder i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi hänsyn till minimiinsättningar så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Inom kategorin Japanfonder väljer vi tre småbolagsfonder med god historik på både kort och lång sikt. Fonderna har också hög rating hos Morningstar och en hög riskjusterad avkastning relativt andra fonder inom kategorin. Tänk på att värdet på den japanska valutan JPY påverkar värdet i SEK. Den japanska regeringen har en uttrycklig önskan att försvaga valutan, det innebär då, allt annat lika, att värdet i svenska kronor blir lägre än annars.

3 JAPANFONDER I TOPP 

      Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2

              Aberdeen Global Japanese Sm Cos A2 JPY

                       Parvest Equity Japan Small Cap C C

februari 2013

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som tidigare publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden.

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10-20 PROCENT.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

Lämna ett svar