Islamiseras Sverige?

Är det ett problem att män och kvinnor inte längre kan bada tillsammans i vissa kommuner på valfri tid eller att kvinnor inte får samma behandling som män, genom till exempel hälsningsfraser?

Är det ett problem att det ena regeringspartiet (MP) har många kommunala företrädare som arbetar för att denna religöst påbjudna segregation ska omfatta fler kommuner? Som av en händelse har samma parti flera ledande företrädare med långtgående rasistiska åsikter. Två av dem har tvingats avgå de senate veckorna, till språkrörens yrvakna förvåning och illa dolda beklagande.

SVT’s Agenda tog upp dessa delikata frågor i söndagens program. Märkligt nog ställdes svensk kultur mot religionsfrihet, utan att specificera om denna religionsfrihet gäller för alla religioner eller inte. Och varför ska var och en få agera olika på olika områden med hänvisning  till just sin religion, varför inte även sin ideologi?

Ska den som vill bada med sin familj, men inte får det med hänvisning till en religiös minoritets uppfattning, förväntas att acceptera det. Om den diskriminerade hänvisar till sin kultur och rätt att få bada med sin familj och tar till kamp för sina upplevda rättigheter, hur ska då samhället döma? De allra flesta har nog inte så djuplodade och genomtänkta svar på dessa principiellt viktiga och allt mer aktuella frågor.

Demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, förväntades dock kunna svara på frågor som dessa i SVT Agenda.

ALiCE

Oavsett åsikt i frågan är det uppenbart att det kan bli mycket komplicerat och konfliktfyllt om individer får samhällets stöd i att hänvisa till sin religion, eller ideologi, för att få agera si eller så. Kan verkligen ett samhälle bygga på olika lagar eller olika etiska och moraliska rättsuppfattningar? Klarar Sverige av denna omställning utan konflikter, uppenbarligen inte – sett till de senaste veckornas förvirring och ovanligt långtgående motsättningar.

Huruvida det är fel att påstå att Sverige ”islamiseras” eller inte är en definitionsfråga, beroende på om man ska tolka segregation i kommunala inrättningar baserad på muslimsk uppfattning som en isolerad händelse eller som ett steg på den vägen – de små stegens tyranni.

Rent matematiskt går det så klart att hävda att antalet svenskar med en annan tro än den kristna ökar i antal. Med det ökade antalet muslimska invandrare och ett växande politiskt stöd för segregation baserad på religiös övertygelse är det väldigt svårt att tro att en utveckling med fler hänvisningar till bland annat Islam ska avta. Frågan är hur vi i Sverige ska lyckas handskas med en sådan utveckling. Svaret kommer att avgöra vårt lands framtid.

Det är inga enkla frågor och det finns inga självklara svar, men det politiska landskapet har på kort tid genomgått ett paradigmskifte, där ett parti som SD är en både en reaktion på det och samtidigt en del av det nya politiska landskapet och segregerade badhus en annan del.

Det är nu dags att inte bara de med rasistiska åsikter vidgar sina sinnen utan även de som varit alltför naiva och godtrogna, som till exempel miljöpartiets språkrör. För de som tro att tidigare generationers kamp för de jämlikhetsvärderingar vi håller högt ska bestå för alltid – utan kamp – är det nog dags att vakna upp.

Rasism är okunnigt och dumt, men det är också naivitet och konflikträdsla. En bred bildningskampanj om jämlikhet, religionsfrihet och respekt för olika sexuella riktningar och samtidigt olika religioners och kulturers värderingar skulle inte skada. .

Tyvärr tyder mycket på att vi går emot ett mer konfliktfyllt samhälle, där vissa fundamentala värderingar ställs mot andra. I framtiden kan 1:a majdemonstrationerna år 2016 om lägre minimilöner eller inte, framstå som en detalj. Demonstrationstågen kan få anledning att damma av uttryck som ”upp till kamp” för att försvara tidigare segrar i utvecklingen mot ett modernt samhälle.

Vi riskerar en situation och till ställningstagande så som Georg W Bush formulerade det: ”You are either with us or against us”. Det går inte att vara neutral i frågan om segregation, oavsett om det gäller simhallar eller skola eller andra samhällsfunktioner. Det är enklare att vara neutral i fråga om skatte- och momssatser.

Demokratiministern uteslöt i söndagens Agenda att representanter för ett politiskt parti ska kunna hälsa olika på olika kön, det ställningstagandet förstärkte statsministerns uttalande i riksdagen om hur man hälsar i Sverige.  Med den inställningen har vi en ny konfliktnivå i svensk politik, på betydligt högre, eller djupare, nivåer än tidigare. För åsikter som grundar sig i religiös övertygelse har genom historien visat sig vara mer orubbliga än andra åsiktsyttringar.

Det är lätt att instämma i förre statsministern, Ingvar Carlssons, uttalande om att aldrig har det i modern tid varit så svårt att regera Sverige. Och svårare lär det bli. Gud bevare oss.

Lämna ett svar