Investment trust funds – Ger högst avkastning

Investeringsfonder, Investment trust funds (ITF), Exchange traded funds (ETF) och Investmentbolag, alla är de i praktiken fonder med till exempel noterade och onoterade aktier som innehav. Investeringsfonder är den fondtyp vi kallar för fonder i vardagligt tal och den vanligaste sparformen i Sverige – tyvärr är det den fondtyp som ger sämst avkastning. Svenska folket är blåsta på den bästa avkastningen!

 

 

Analys Micael Kallin

info(at)publicbanking.se

 

Det finns så kallade open-end funds respektive closed-end funds. Det vi i Sverige i vardagligt tal kallar för fonder, alltså investeringsfonder, är open-end funds, medan fondtyper som vi är mindre vana vid som Investment trusts och Exchange traded funds (ETF’er) samt även våra Investmentbolag är closed-end funds. Vem bryr sig då om denna skillnad kan man undra. Inte många, är svaret. Och vad spelar det för roll vilken fondtyp man väljer för investering i till exempel Europeiska aktier!? Ganska stor, avkastningen kan bli betydligt högre, till ungefär samma risk vid val av en annan fondtyp än de ofta mediokra så kallade aktivt förvaltade fonder som säljs på den svenska marknaden.

Bild1

I den här artikeln fokuserar vi på en jämförelse mellan den i Sverige vanligaste fondtypen, investeringsfonder, och den äldsta och normalt sett högst avkastande fondtypen, så kallade Investment trusts (ITF) – de har sitt ursprung i Storbritannien och är vanligast där samt i USA. Till sin konstruktion är de en hybrid mellan vanliga fonder, alltså investeringsfonder, och investmentbolag. ITF handlas som en aktie på samma sätt som ett investmentbolag (och ETF’er). Själva förvaltningen påminner om en aktivt förvaltad fond, som till exempel Didner & Gerge, men ITF säljs alltså paketerad som en aktie, som till exempel Investor AB eller en ETF.

ITF har liksom investmentbolaget ett substansvärde, dess indikativa NAV-kurs, som normalt avviker från marknadspriset – med rabatt eller premie (tillskillnad mot ett investmentbolag som normalt handlas med varierad rabatt). Den stora fördelen med förvaltningen i ITF jämfört med vanliga fonder är att de liksom investmentbolagen inte tvingas att förändra sina innehav med marknadens svängningar. Om många vid markandsoro vill sälja sin ITF då går priset ned på ITF-aktien, liksom till exempel Investoraktiens kurs sjunker, utan att vare sig en ITF eller Invesmentbolaget behöver minska på sina egna underliggande innehav. ITF slipper tillskillnad mot en vanlig fond sälja billigt och handla tillbaka dyrt. Ofta har en ITF också lägre förvaltningsavgift än en vanlig fond. De bästa brittiska aktivt förvaltade ITF’erna tar ut en totalavgift, TER, på 0,5-0,6 procent. Dessa trusts utklassar de bästa svenska fonderna över tiden, inklusive Didner & Gerge (med en TER på 1,4). Dessutom kan en ITF på samma sätt som ett investmentbolag använda sig av belåning, tillskillnad mot en vanlig fond. Belåningen kan bli en hävstång som över tiden ger högre avkastning än annars.

OBS! ITF’er har samma avgift för alla investerare, tillskillnad mot en vanlig fond som oftast är indelad i många kategorier, där småspararen ofta betalar dubbelt så hög avgift som den professionelle investeraren.

En ITF ger normalt en högre avkastning än en vanlig fond även om förvaltaren är densamma, beroende på fondens konstruktion samt lägre förvaltningsavgifteravgifter!

En ITF utklassar inte bara dyrare svenska fonder utan också Investmentbolag. Vi återkommer till en explicit jämförelse mellan avkastningen för ITF’er respektive svenska fonder och Investmentbolag i en senare artikel. 

I denna artikel visar vi hur ITF’er utklassar vanliga fonder inom olika aktiekategorier. Det finns dock inom vissa fondkategorier någon enstaka fond som matchar de bästa ITF’erna, men dessa säljs inte i Sverige och är därför inte relevanta. Tyvärr finns det inga ITF’er noterade på Stockholmsbörsen. men en investment trust fund som är noterad på till exempel Londonbörsen kan du ändå enkelt investera i via din svenska bank.

I diagrammet nedan ser vi den genomsnittliga årliga avkastningen för den ITF respektive fond som säljs på den svenska marknaden som över tiden presterat bäst. OBS! att de röda respektive gröna staplarna är en särredovisning av de blå, eftersom de blå innehåller hela tidsperioden, 5 år. Skillnaderna i avkastning är mycket stora mellan ITF’er och fonder.

Den bästa IFT’en har betydligt högre avkastning än den bästa fonden för samtliga tidsperioder och marknader. Skillnaden är som högst hela 18 procentenheter i årig avkastning och mätt i procent är skillnaden som mest hela 96 procent i högre årlig avkastning i ITF’en jämfört med bästa fonden.

Bild1

 

Nedan särredovisar vi respektive kategori som finns i diagrammet ovan. Vi har vi valt ut de fonder med bäst avkastning över tiden som finns tillgängliga på den svenska markanden och jämfört med avkastningen för Investment trust funds samt i förekommande fall någon exceptionell fond som inte säljs på den svenska marknaden.

Europeiska aktier

Investment Trust funds utklassar vanliga  aktiefonder med flera procentenheter per år

De tre första fonderna i tabellen nedan är investment trust funds och de tre sista är vanliga fonder. Vi kan se i tabellen att ITF’en Jupiter European opportunities, har överlägsen avkastning både på 5 och 3 års sikt. På kort sikt är det en annan ITF, JP Morgan European smaller comp ord, som presterar bäst. OBS! den stora skillnaden i avkastning för JP Morgans småbolagsförvaltning då den sker i JP Morgan European smaller comp ord jämfört med i investeringsfonden JPM Europe small cap (fler sådana exempel finns också inom andra kategorier). Värt att uppmärksamma är också Jupiters höga alpha-värde, som visar vad förvaltaren tillför utöver marknadsavkastningen (Beta).

Fondtyper Europa

 

Globala aktier

Bästa ITF’en utklassar vanliga  aktiefonder med nästan dubbla avkastningen per år!

Även här är de tre första fonderna i tabellen investment trust funds och de har överlägsen avkastning. Marwyn Value Investors Common ger nästan dubbelt så hög avkastning som de bästa globalfonderna på den svenska marknaden. Marwyn har förvisso en mycket hög standardavvikelse på fem år, men tack vare den hög avkastningen har den ändå en hyfsad sharpe-ratio, alltså riskjusterad avkastning.

Fondtyper Global

 

Amerikanska aktier

Investment Trust funds utklassar de bästa amerikanska aktiefonderna med flera procentenheter per år – med ett undantag.

De två första fonderna är ITF’er, sedan följer tre aktiefonder som saluförs i Sverige och slutligen aktiefonden Vanguard Discovery – den enda fond som matchar de ITF’erna, men den saluförs å andra sidan inte i Sverige. 

OBS! den stora skillnaden i avkastning för JP Morgans småbolagsförvaltning då den sker i en ITF, JPMorgan US Smaller Companies Ord, jämfört med en investeringsfond, JPM US Smaller Companies A Acc, fler sådana exempel finns också inom andra kategorier.

Fondtyper US

 

Asiatiska aktier

Aberdeens Investment Trust, Aberdeen Asian smaller Ord, utklassar sin egen motsvarande aktiefond, Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2, med cirka 10 procentenheter per år!

FondtyperAsien

 

 

Japanska aktier 

Investment Trust funds utklassar vanliga fonder med flera procentenheter per år – med ett undantag

Legg Mason Japan Equity, är den enda aktiefonden som kan visa på en avkastning i paritet med den över tiden bästa ITF’en, Baillie Gifford Shin Nippon Ord, men Legg Masons Japanfond finns inte på den svenska marknaden.

Fondtyper Japan

 

Vi återkommer i senare artikelar med topp ITF’erna för fler marknader, samt en jämförelse med svenska aktiefonder och Investmentbolag.

 

Läs Morningstars definitioner av de olika fondtyperna:

Open-end funds can theoretically offer a limitless number of shares for investors to buy. These funds also stand ready to purchase back those shares when investors want to cash out. Investment trusts, on the other hand, are “closed-ended”. This means that they issue a fixed number of shares at their launch, and then do not subsequently buy shares back or issue new shares, except in rare circumstances.

Investment trust shares trade on stock exchanges just like the shares of any other public company. Like stocks, investment trusts trade at different market prices throughout the day. (This is unlike open-end funds, which are priced once each day.) Investors also generally pay brokerage commissions to buy and sell investment trust shares, just as they would for the shares of any publicly traded company.

Unless you buy in on the investment trust IPO, any shares you purchase in an investment trust will usually be bought over an exchange, at the prevailing market price. Thus, rather than purchasing shares from or selling them back to the fund company, you are trading with other investors at a market price. 

With traditional open-end funds, you can be assured that the price you pay or receive when you buy into a fund is directly linked to the fund’s net asset value (NAV). Closed-end funds operate differently.

With an investment trust, the market price should reflect the NAV, but is ultimately based on the forces of supply and demand prevailing in the market for the trust’s shares. If demand for an investment trust is high, shares may trade at a premium to their NAV. If demand for an investment trust is low, shares may trade at a discount to their NAV. Many investment trusts trade at discounts to the value of their underlying assets.

From the asset manager’s perspective, investment trusts are attractive because they give the management company the ability to earn management fees on a stable pool of capital until the trust is wound up. (Remember, if shareholders sell, they sell to other investors, while the original invested money stays inside the fund.) The format also lends itself to investments in less liquid markets and securities as the investment trust manager will not be forced to trade based on inflows or outflows of cash.

Investment trusts have also traditionally been differentiated from their open-end peers by their ability to borrow money, or “gear” their portfolios. Open-end funds, on the other hand, have restrictions on gearing.

Lämna ett svar