TAKTISK ALLOKERING

Trots att Swensen ständigt hyllas för Yale-institutionens enastående resultat över tiden, är det väldigt sällan man ser att de professionella förvaltarna följer hans strategi. I till exempel månatliga månadsbrev visar banker och andra aktörer hur de ständigt avviker från den eget valda strategiska allokeringen. Både tillgångsslag och marknader över- respektive underviktas kontinuerligt utifrån det som förvaltarna TROR om marknaden. Så trots kunskap om hur svårt det är att tajma marknaden är det alltså just det som flertalet professionella förvaltare försöker att göra och dessutom är det de råden och signalerna som sprids till kunder.

Istället för att till exempel undervikta den tillgång eller kategori som har en svag utveckling tror vi på rebalansering av portföljen och då köpa mer av det som sjunker i värde, och inte sälja av tillgångar i en nedåtgående marknad – men vi är väl medvetna om hur svårt det är att gå emot marknadens tillfälliga utvecklingen.

Lämna ett svar