Ingves nya räntebesked

Riksbanken beslutade vid sitt senaste penningpolitiska möte, onsdagen den 12 februari, att lämna reporäntan oförändrad vid 0,75 procent.

Stefan Ingves

Ingen ledamot i Riksbanken reserverade sig mot beslutet att lämna styrräntan oförändrad vid 0,75 procent.

Samtliga 14 ekonomer och analytiker i SIX Market Estimates enkätsammanställning räknade med att styrräntan skulle lämnas oförändrad.

Riksbanken står fast vid bedömningen att reporäntan väntas höjas först i början av år 2015, enligt beslutet vid det penningpolitiska mötet den 12 februari.

Ingves nya räntebesked – Affärsvärlden.

Lämna ett svar