Inget samband mellan tillväxt och avkastning

Det finns inget direkt samband mellan ekonomiska tillväxt och avkastning på aktier. Det är ett välkänt statistiskt faktum som ständigt förträngs. En förväntad relativt hög tillväxt anges nästan alltid som försäljningsargument för investeringar  i ett visst lands eller regions aktier eller en aktiefond. Trots kunskap om att ett sådant samband är högst osäkert.

chaplin-777

Statistiken nedan för perioden år 1900-2011 visar att Japan är den västekonomi med sämst utfall ekonomisk tillväxt/avkastning på aktier, samtidigt som Sverige har haft en av de allra gynnsammaste börsutvecklingarna i relation till vår ekonomiska tillväxt. Vårt grannland Norge har haft en sämre utväxling, bäst har det gått för Australien, med så att säga högst överavkastning på aktier.

 

GDP growth and returns

Sedan finanskrisens start har många av världens länder fått se sina tillväxtsiffror ständigt nedrevideras, Japan undantaget. Trots det har flera av de senaste åren inneburit kraftigt stigande börser, inte minst år 2013. Låg tillväxt, men starka börser alltså.

Kina då? Ja, där har ju faktiskt stark tillväxt och börs gått hand i hand – till år 2013. Trots fortsatt höga tillväxttal har börsutvecklingen nu halkat efter långsammare växande ekonomier. Ett motsatt samband mellan tillväxt och avkastning alltså.

 

global growth

 

Sammanfattning; även om det periodvis kan finnas samband mellan länders tillväxt och aktieutveckling, är det inget tillförlitligt samband på lång sikt. Det synes mer vara ett oregelbundet samband.

Enligt Ray Mill, fondförvaltare på T. Rowe Price, är det sannolikt andra faktorer som är viktigare än ekonomisk tillväxt för aktiers utveckling, såsom bolagsstyrning, kvalitetsstyrning och aktieägarrelationer. Det är något vi är bra på i Sverige och skulle kunna förklara vår ”överavkastning”  på aktier.

Lämna ett svar