AKTIV vs INDEXFÖRVALTNING

Torsdagen den 3 maj 2012 introducerade fondanalysföretaget Morningstar en så kallad Norman-avgift, som redovisar den absoluta kostnaden för förvaltning i kronor som alternativ till en mer svåröverskådlig procentsats. Finansmarknademinister Peter Norman har vid flera tillfällen krävt att fondbolagen börjar redovisa för spararna vad de betalt i kronor och inte procent – därav namnet Norman-avgift.

Det är en mycket bra idé att introducera Normanavgiften som på ett pedagogiskt sätt visar vad förvaltningen verkligen kostar. Även om den här första varianten av Normanavgift ”endast” är ett exempel på vad förvaltningen skulle kosta vid månadssparande på 1.000 kronor i månaden under 10 år, någon individuellt anpassad Normanavgift finns ännu inte redovisad.

Resultaten är mycket klargörande och alarmerande – en väckarklocka helt enkelt: de 20 dyraste fonderna kostar mellan 24.000 – 48000 kronor i förvaltningsavgift, och det handlar främst om dyra mer specialiserade aktiefonder och hedgefonder. De 20 billigaste fonderna, varav inte mindre sex stycken är aktiefonder, kostar endast mellan 0 – 1809 kronor.

Slutsatsen av de enorma skillnaderna i förvaltningsavgift kan tyckas given – men det är den inte! För det är trots allt är det nettoavkastningen, efter avgifter, som är mest intressant vid investeringar. Och den som infört Normanavgiften, Morningstars analyschef, Jonas Lindmark, har privat hedgefonden Nektar – en av de allra dyraste fonderna på den svenska marknaden med ett utbud på cirka 3.000 fonder. Och PUBLIC BANKING har också Nektar och ytterligare en fond bland de med högst Normanavgift, Healthinvest Value. Vi tror helt enkelt att de här två toppresterande fonderna ska fortsätta att leverera en avkastning som mer än väl kompenserar för fondernas skyhöga avgifter.

För sparare som inte närmare följer fonder och förvaltare är valet däremot självklart – välj passivt förvaltade, helst breda, indexfonder. För de som noga följer fondvärlden finns möjligheten att kombinera indexförvaltning på de mest effektiva och välanalyserade marknaderna, som den amerikanska, med noga utvalda aktivt förvaltade fonder på till exempel tillväxtmarknader.

Lämna ett svar