Hur tungt väger Borgs budget? | Näringsliv | SvD

Anders Borg


Flera inflytelserika ekonomer är kritiska till avsaknaden av reformer i finansminsterns vårbudget Hur tungt väger Borgs budget? | Näringsliv | SvD.

 

———————————

Inte tillräckligt! Det säger ekonomiprofessor Lars Calmfors och flera andra ekonomer om finansministerns vårbudget och PB instämmer. Precis som tidigare satsar finansminister Anders Borg på den kamerala stilen – hellre amortera av på en redan låg statsskuld än reformsatsningar.

I SvD artikel säger Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och före detta moderat riksdagsledamot att ”Skattebetalarnas pengar ska användas till att investera i Sverige för framtiden, inte till att amortera en redan mycket låg statsskuld.”  Och även Lars Calmfors är inne på samma linje: ”ur ett internationellt perspektiv så ska de länder som har ett överskott och goda offentliga finanser vara mer expansiva.”

Uteblivna reformförslag kan i och för sig också bero på det osäkra parlamentariska läget, det vill säga regeringen kanske vill göra fler satsningar men som den anser att det inte finns stöd för i riksdagen. Det borde dock gå att hitta förslag som skulle kunna få stöd i riksdagen som reformer för att långsiktigt minska den höga jämviktsarbetslösheten, som till exempel ytterligare utbildningssatsningar.

+

Någon timme efter ovanstående kommentar anländer Swedbanks analys av vårbudgeten:

”Med en lägre framtida tillväxt samtidigt som resursgapet i svensk ekonomi reviderats ned som en följd av lägre produktivitet måste allt större ansträngningar göras för att ta fram effektiva strukturella reformer för att minska arbetslösheten. Detta försvåras av att regeringen har ett svagt stöd i Riksdagen och måste hitta kompromisser med något eller några oppositionspartier när dessutom de mindre partierna i regeringen kämpar med sjunkande opinionssiffror.”

Lämna ett svar