Hur progressiva är de svenska skatterna?

EU skatter

”De direkta skatternas omfördelande effekt är en viktig del av skattesystemets progressivitet. En ny studie från det europeiska forskningsprojektet EUROMOD, vars främsta syfte är att skapa jämförbara analyser av skatte- och bidragssystemen i Europas länder, visar att de svenska inkomst, fastighets- och förmögenhetsskatternas och även vissa socialförsäkringsavgifters progressivitet har sjunkit förhållandevis mycket i jämförelse med andra EU-länder sedan 1990-talet. Förklaringarna är flera, men sannolikt spelar både ökade kapitalinkomster och minskad kapitalbeskattning en viktig roll. Men analysen är samtidigt partiell då den missar flera väsentliga delar av den totala omfördelningen i välfärdsstaten.

Det är två ledande forskare på skatte- och bidragssystem, Gerlinde Verbist och Francesco Figari, som har jämfört progressiviteten i inkomst- och förmögenhetsskatterna i EU:s femton rikaste länder 1998 och 2008. Deras analys bygger på mikrosimuleringsmodellen EUROMOD som innehåller samtliga länders regelsystem för skatter och transfereringar och även verkliga inkomst- och skatteutfall.”

Läs mer: Hur progressiva är de svenska skatterna? – Ekonomistas.

Lämna ett svar