HÖGRE RISK = LÄGRE AVKASTNING!!!

 

 

 

Risk and Return Revisited: Risk and return are correlated, but not in the way many investors think.

 

————————————————————

Hur ofta har man inte hört att högre risk innebär högre avkastning? Det säger väl i stort sett alla, inklusive vår husgud Swensen, men det säger inte de två studierna som Morningstar presenterar. Frågan är vad den egentligen säger på djupet. Värdeaktier, value stocks, ska ju ha en högre avkastning på lång sikt, och de har normalt lägre risk, så kanske är det egentligen denna ganska välkända men omformulerade sanning som Morningstar presenterar på ett sätt som får det att se ut som en ny sanning… Och ska man förta en del av poängen med studierna, handlar det om att inom en given marknad minska marknadsrisken, beta.

Lämna ett svar