Hjälp PN att återuppstå som daglig tidning!

Vi fick snabbt ett stort genomslag – och vi blev snabbt tystade! Hjälp oss att återuppstå! Stöd det fria ordet! Plusgiro  62 13 46 – 6  Bankgiro 5576 – 4047.

Önskemålet är att vi ska kunna anställa (via f-skatt) en erfaren redaktör, som både kan skriva för PN, publicera fristående skribenters material samt redigera tidningen. Totalkostnaden för att på så sätt driva PN beräknar vi till 400.000 kronor brutto, nettokostnaden kan bli lägre om vi får relevanta reklamintäkter. Vid en sådan lösning återgår undertecknad till att publicera egna politiska och samhällsekonomiska analyser.

Att driva en daglig nät-tidning för en kostnad under en halv miljon kronor årligen är mycket billigt, men tyvärr har vi inte själva möjlighet att längre betala allt ur egen ficka. Om du tycker att PN har tillfört något uppskattar vi ett bidrag till något av kontonumren ovan. Vi redovisar hur vi använder bidrag (däremot får bidragsgivaren självfallet vara anonym. Av uppenbara skäl kan vi inte ta emot bidrag av företag eller partipolitiska organisationer.)

Ambitionen är att vidareutveckla tidningen med hjälp av fria skribenter och utöka den initierade bevakningen till fler områden – betydligt fler utrikesnyheter, fler politiska analyser och inte minst mer av djuplodande ekonomibevakning; både internationella-, makro- och företagsekonomiska nyheter och analyser. Men också privatekonomi och pension. Och självfallet vill vi satsa på en fri kulturdebatt.

Tack på förhand för eventuellt stöd, Micael Kallin.

Bild1

Lämna ett svar