Historisk vändning – rekordstark krona

ANALYS  Kronan nådde i fredags sin starkaste nivå sedan december 1996 mätt enligt Riksbankens handelsvägda index, TCW. Indexet startade på 100 den 18 november 1992 när den fasta växelkursen upphörde. Sedan dess har kronan i stort sett pendlat i intervallet 120-140, se diagrammet. Så sent som i mars 2009 nådde kronan sin bottennotering, då den var cirka 34 procent svagare än i dag. Nu har kronan för första gången på allvar brutit ”intervallmotståndet” 120, och nått ned till 116. Det nivån har kronan inte varit på sedan i december 1996, och nu återstår alltså endast lite drygt 16 procent för kronan att ha återhämtat hela kronraset sedan 1992.

Det som utmärker utvecklingen i veckan är dels att förändringarna varit stora, två tunga valutor i indexet har tappat kraftigt mot kronan. Euron fick en dödskyss i samband med besvikelsen på ECB-mötet i torsdags och den amerikanska dollarn sjönk kraftigt i går efter att sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror presenterats. Siffrorna drog egentligen åt olika håll för dollarn, men den föll i slutändan med cirka 10 öre mot kronan.

KRONANS UTVECKLING MÄTT MOT EN KORG AV VALUTOR, TCW-INDEX 1992-11-18 = 100.

 

 källa PublicBanking, Riksbanken

Sedan kronfallet 1992 har det hållits hundratals med presskonferenser som berört kronans återhämtning – förhoppningarna har alltid kommit på skam. Men nu tycks det som om att kronan kan fortsätta sin återhämtning och kanske ända till 1992 års nivåer. Den här gången ser vändning ut att kunna bli historisk – och Sverige kan, åtminstone tillfälligt, bli en safe-haven valuta i nordeuropa. Men med tanke på eurokrisen är osvuret bäst, allt tycks kunna hända de närmaste månaderna, till exempel kan kronan hamna i fritt fall vid en eurokollaps, undvik därför valutaspekulation – det kan kosta mycket!!

 

FAKTA TCW-indexet

TCW-index (Total Competitiveness Weights) är ett sätt att mäta kronans värde mot en korg av andra valutor. TCW-index har den 18 november 1992 som startdatum då index är lika med 100. Den 19 november 1992 släpptes kopplingen mot ecun och därefter har kronan haft rörlig växelkurs.

TCW är ett geometriskt index och vikterna bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export, import- som ”tredje lands-effekter”. Vikterna beräknas av IMF.

En reaktion till “Historisk vändning – rekordstark krona

  • 2012-08-04 kl. 20:21
    Permalink

    Det ryktas om att det är SNB som rebalanserar sitt valutainnehav som gör att kronan dragit iväg. Med tanke på att de sitter på en hel del euro som de vill bli av med så kommer kronan antagligen fortsätta upp ett tag till

    /Jonathan

Kommentarer inaktiverade.