Diversification even more important

Korrelationen har ökat ytterligare på aktiemarknaden, troligen beroende på ökad index- och ETF-handel, men kanske också på ökad marknadsoro. Den ökade korrelationen ställer, något paradoxalt, ännu större krav på väldiversifierade portföljer än tidigare. Det konstateras i en intressant videodiskussion med brittiska Morningstar. VIDEO: Higher correlations have paradoxically caused diversification tools to be even more important than they were before.

Lämna ett svar