”GOODBYE EUROPE”

The Economist omfamnar i veckans utgåva den högintressanta frågan vart Storbritannien är på väg i förhållande till Europas, EU:s och eurons framtid. Att Sverige inte har debatt i frågan är ett unikum.”  Robert Bergqvist, SEB

Lämna ett svar