Good Things Come in These Small Packages

Morningstar s/v


Good Things Come in These Small (Fund) Packages: Smaller funds have an advantage over their larger counterparts when it comes to changing course.

———————————————

 

Att investera i fonder med en lite förmögenhet, allt annat lika, kan vara en bra strategi, som åtminstone vi använder oss av. Vi investerar t.ex. i Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A som förvaltas av Aberdeen, istället för Aberdeens egen motsvarande fond, med större fondförmögenhet.

Lämna ett svar