GLOBALFONDER

PUBLIC BANKING uppdaterar analysen av Globalfonder samtidigt som vi fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med fem nya kategorier: Östeuropa; Asien; Kina; Latinamerika; Japan – sammanlagt femton fondkategorier. Vi har därmed den överlägset mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden, öppen för privatkunder.

 

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Nu övergår vi också till betygstegen 1-3, se nedan. Inom flera kategorier säljs inte de bästa fonderna i Sverige, eller är svårtillgängliga här, då ingår inte dessa i den aktuella jämförelsen.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi självfallet hänsyn till minimiinsättningar, så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Låt oss avslöja att det tyvärr inte finns någon riktigt bra globalfond på den svenska marknaden, åtminstone har inte vi hittat någon trots åratal av sökande! Globalfonders bidrag de senaste 10-15 åren har inte främst varit att leverera hög avkastning utan snarare att sänka risken i portföljen, vilket normalt sett i första hand är räntor eller hedgefonders uppgift, därför känns det lite svårt att motivera större investeringar i globalfonder (bättre då att investera i en Europa respektive USA-fond). Eftersom vi inte vet hur kategorierna utvecklas framöver och vi vill ha en välallokerad portfölj, har vi ändå försökt att hitta globalfonder med så hög avkastning som möjligt över tiden.

Två fonder som kvalar in klassificeras dock av Morningstar som branschfonder. Morgan Stanley Investment Fund Global brands ”investerar i aktier i bolag som främst är medelstora och stora på de större marknaderna (ej tillväxtmarknader). Fonden investerar i bolag med stora värden i immateriella tillgångar såsom märkesnamn, patent, licenser, rättigheter och metoder för distribution.” Det är ungefär samma inriktning som fonden som klassificeras som globala indexfond Seligson & Co Global Top 25 brands5, ”fonden fungerar som en indexfond och strävar efter en avkastning som motsvarar utvecklingen av aktier i de bolag som har världens starkaste varumärken”. De två ”brands”-fonderna har en väldigt snarlik utveckling, men med den skillnaden att MS hela tiden har haft en högre avkastning, även riskjusterat. Därför väljer vi i första hand MS Global Brands av dessa två, men Seligson är ett intressant lågkostnadsalternativ för den som föredrar passiv förvaltning.

De flesta större institutionella investerare skiljer på alfa och beta förvaltningen och just det globala mandatet passar bra för billig Betaförvaltning, som Seligson, men tyvärr är de indexfonder eller ETF:er som övrigt finns tillgängliga på den svenska marknaden inga bra alternativ. Därför väljer vi två aktiva fonder för första och andra platsen, en storbolagsfond och en småbolagsfond.

 

TRE GLOBALFONDER I TOPP

      Morgan Stanley Investment Fund Global brands 

                 Franklin Global Sm-Md Cap Gr A Acc $

                            Seligson & Co Global Top 25 brands

 

JOKER Ärligt talat, varför investera i en undermålig globalfond överhuvudtaget? Om det är låg risk du eftersträvar har Handelsbanken Europa Selektiv haft hyfsat låg risk, men med bättre historik och med bra riskjusterad avkastning, eller varför inte välja en global tillväxtmarknadsfond med relativt låg risk som First State Global Emerg Mkts Ldrs A GBP eller kanske BL-Emerging Markets B, för den som framförallt fokuserar på låg risk . 

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR BÖR GÖRAS PÅ MINST 5 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN. INVESTERA INTE I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR. 

 

 

Lämna ett svar