Gillar högränteobligationer – Affärsvärlden

Nicholas J Gartside, JPM

Högränteobligationer, High Yield, haussas i artikel i Affärsvärlden.

Nicholas J Gartside, förvaltare för JPM Global Strategic Bond Fund med 2,5 miljarder dollar i förvaltat kapital. Gillar högränteobligationer – Affärsvärlden.

 

—————————————————————————————————————————————

Med tanke på att vår Modellportfölj Public Banking Zero innehåller Templetons global total return, kan det verka motsägelsefullt att ge en varning för rådet om JPM’s strategiska obligationsfond. Templetons förvaltare har dock visat en otrolig skicklighet under de nästan 10 år som fonden funnits och deras förvaltarerfarenhet ser vi som en klar fördel. Båda fonderna innehåller dock högriskobligationer, som normalt faller vid allmän marknadsoro, och uppfyller därmed inte sin diversifieringsroll. Givet att dollarna stärks vid marknadsoro, kan dock till exempel Templetons totalfond i USD totalt sett stå emot omräknat i svenska kronor, så som skedde 2008.

Lämna ett svar