Gifter från Kina kan finnas i din mat

”Hälsomedvetna kinesiska bönder oroar sig numera själva för de stora doserna bekämpningsmedel, hormoner och antibiotika och har privata odlingar vid sidan om för att slippa äta sådana livsmedel som de säljer vidare till de stora internationella företagen.”

SvD

”Att det hittills i år har fastnat mer än 260 kinesiska produkter – nudlar med mask, räkor med antibiotika och kanderad frukt med för mycket svavel – i EU:s kontrollsystem säger inget om hur mycket som samtidigt slapp igenom.”

SvD

Den 19 oktober 2012 skrev jag om den svenska köttskandalen (länk), och den nya situationen för svenska konsumenter: Vi kan inte längre lita på att äkta varor finns i matförpackningarna. Nu skriver Svenska Dagbladet två artiklar om de okända substanser som sprids från Kina över världen. Du kan inte längre gardera dig, för du vet inte om kinesiska ingredienser finns i paketen. Och i Kina är matfusket utbrett.

Prispressen i alla led är en viktig orsak till att dessa gifter och fuskprodukter i allt större utsträckning riskerar att hamna på våra tallrikar, även i Sverige.

Lämna ett svar