Get Used to 7.8% Unemployment – The Atlantic

[GET USED TO IT – U2 ANDERS BORG]

The fall in unemployment was real … but unspectacular. That’s the conclusion economists Regis Barnichon and Christopher Nekarda reached about the surprising September decline in joblessness. There was no conspiracy. Unless more people finding work and fewer people losing work is a conspiracy.

Of course, it’s hardly all good news. This might be as good as it gets for the next six months, at least according to the model Barnichon and Nekarda constructed. Unlike those who rely on Okun’s Law — the relationship between GDP and jobs — to forecast unemployment, Barnichon and Nekarda look at labor market flows between people finding jobs, leaving jobs or leaving the workforce.

Their conclusion: Unemployment ”should” be at 7.8 percent, and it should be there for quite awhile. Get Used to 7.8% Unemployment: Why This Rate Won’t Fall Anytime Soon – Matthew O’Brien – The Atlantic.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

KOMMENTAR President Barack Obama lär inte slita ut ovanstående graf ur The Atlantic och sätt upp den i ovala rummet. När Obama äntligen kan glädjas åt förra veckans sjunkande arbetslöshet till 7,8 procent (ungefär samma nivå som i Sverige) kommer glädjedödarna Regis Barnichon och Christopher Nekarda och förstör stämningen med ett tråkigt diagram.

Vedertagna Okun’s law, om sambandet mellan produktion och sysselsättning, är obsolet enligt glädjedödarna. De fokuserar istället på inflödet av arbetslösa till just den gruppen. Enligt de två ekonomerna ligger deras metod flera månader före the Okun’s law i sin förutsägelse av hur situationen ser ut med arbetslöshet och sysselsättning. Okun’s law-studier däremot kan visa samma sak (om de nu gör det) först efter några månader.

Slutsatsen av de två ekonomernas modeller, är som diagrammet visar att sysselsättningstillväxten är reell, men inte snabb nog för att ytterligare få ned arbetslösheten. Artikeln ovan avslutas dock dystopiskt med antagandet att även om USA undkommer att falla ned för the fiscal cliff, så lär inte arbetslösheten inom närtid komma ner mycket mer än till dagens nivå.

Tyvärr är situationen än värre i Sverige. Vi har med efterkrigsmått mätt en skyhög arbetslöshet, och en uppskattad jämviktsarbetslöshet på 5-6 procent, beroende på vem som räknar. Vi har dessutom huvudsakligen en flyktinginvandring, varav många aldrig kommer in på arbetsmarknaden. I USA är situationen tvärtom – de har en enorma arme av arbetsvilliga lågutbildade, från framförallt Mexiko. Och liksom Kanada,  med en annan typ av arbetskraftinvandring, är de huvudsakligen inne på samma arbetslinje.

I Sverige däremot gäller arbetslinjen ”etniska svenskar mitt i livet”. 

Invandringen ska vara lättintegrerad och kunna användas i sysselsättningen. Det uppfylls i USA och Kanada, men definitivt inte i Europa. Där är de smarta för alla parters bästa, vi är mindre smarta och rika, och har nu samma skyhöga arbetslöshetsnivå.

Där rapporterar journalister om svårigheten för den ansvarige presidenten att bli omvald utifrån dagens arbetslöshetsnivåer. Här gör flertalet journalister istället vågen för finansministern och betonar ”titta så duktig han är” – trots den skyhöga svenska arbetslösheten.

Vi hoppas att svenska politiker kan svälja prestigen lite oftare och ompröva olika reformer och idéer, utan att det ska behöva vara så mycket dramatik med det – det skulle göra att vi alla mår och får det  bättre!

Det gäller även PPM – svälj prestigen och lägg ned skiten!

 

 

Lämna ett svar