Gays in Central Asia – Foreign penetration

Gays in Central Asia – Foreign penetration [sic!], står det i senaste utgåvan av The Economist artikelindex (rubriken till själva artikeln är dock något mindre vågad)! Till och med motbjudande ämnen kan presenteras med en glimt i ögat, åtminstone på engelska. Tyvärr är vi inte bortskämda med ”smarta” rubriker på svenska, vare sig i folkliga DN eller i aningen mer ambitiösa SvD. Inte ens tidskrifter som pretentiösa Axess eller pretentiös-folkliga Fokus vågar leka med språket. Banalt och tråkigt måste det tydligen vara på svenska. Artikelinnehållet i nämnda artikel är dock inte något att dra på smilbanden åt.

Police detain a gay rights activist during a Gay Pride event in St. Petersburg

 

The Economist artikel belyser hur homofobiska stämningar sprider sig i centralasiatiska stater och hur den ryske diktatorn Vladimir Putins hegemoni påverkar stämningsläget där och hur Rysslands ”antigay-propagandalagstiftning” nu inspirerar till repressiv lagstiftning i flera centralasiatiska stater. I Kirgistan lades nyligen ett lagförslag fram om fängelsestraff för den som informerar om gayrättigheter, samtidigt som Världssamfundet tyst tittar på.

20140222_ASM906

Världssamfundet visade vid sin närvaro i Sotji att det accepterar Putins hat och paranoia mot en ”folkgrupp”. Tänk om en motsvarande lagstiftning som den ryska antigay-lagen eller den hatiska inställning gällt till exempel judar, hur stor hade då sannolikheten varit att världssamfundet slutit upp på arenorna med Putin i deras närhet. Samfundet protesterar förvisso, men visar i handling (”action speak louder than words”) att det är ok att en OS-världnation terroriserar en ”folkgrupp”. I finsk media jämförs Putin med Hitler. Svensk media är fortfarande naivt överslätande och utrycker, liksom statsministern, att viss förståelse får man väl ändå ha för Putins åsikter (gällande till exempel Ukraina). I Centralasien går media och politiker dock ännu längre, med införande av repressiv gay-lagstiftning. LÄS The Economist artikel här.

 

Ryssar anser att homosexuella är en psykiskt sjuka eller har en depraverad livsstil

I Ryssland anser var tredje invånare att homosexuella är psykiskt sjuka och antalet som anser att homosexualitet är en depraverad livsstil ökar. Minoriteten ryssar som anser att homosexualitet är en läggning jämställd med heterosexualitet minskar i takt med Putins närvaro. Det finns en skrämmande korrelation mellan ryssars ökade homofobi sedan slutet av 90-talet och Putins maktinträde 1999. Och nu sprider sig alltså diktatorns paranoia till kringliggande länder och dess lagstiftare.

russian-polls-on-homosexuality-levada

 

Västeuropa – en intolerant kontinent! 

För den som tror att vi i Västeuropa är moderna och toleranta och att livet för homosexuella är enkelt och jämställt (vilket vissa förvirrade ”gay-personligheter” på Södermalm vill inbilla allmänheten) bör läsa en upplysande artikel i brittiska The Independent: ”The intolerant continent: Europe’s shocking attitude creating a climate of fear for gay people” LÄNK. 

web-gay-justice-graphic

 

Araber och afrikaner hatar mest

Ovanstående artiklar visar på ökat hat och repressiv lagstiftning i Ryssland och Centralasien samt intolerans i ”toleranta” Västeuropa, men läget är värst i andra delar av världen. Homofobisk paranoia [saknar dock ännu en psykisk sjukdomsklassificeringskod] och hat är som mest utbrett i Arabiska och Afrikanska stater där lagstiftningen även inkluderar dödsstraff. Kartorna nedan visar lagstiftningen för homosexuella i världens länder, respektive världssamfundets medlemsstaters ställningstagande till FN-resolutioner gällande homosexuella.

World_homosexuality_laws.svg

Homolagar

 

Västvärlden – Nord- och Sydamerika samt Europa, Japan och Oceanien är mest tolerant

Intressant att notera är att Latinamerika är betydligt mer tolerant än andra mindre utvecklade regioner, som Afrika och Asien. Det går att tolka som att även om Latinamerika inte är ekonomiskt lika utvecklat som västvärlden, delar regionen i mångt och mycket västvärldens kulturella värden genom dess historiska band och även dess religion – kristendomen. Nu är förvisso flera afrikanska länder med repressiv lagstiftning kristna, som Uganda och Ghana. Även om kristna länder sammantaget är mer toleranta än länder med andra religioner, går det definitivt inte att ge kristendomen äran för tolerans. Tolerans förklaras nog bäst med ett lands ”sammanvägda” utveckling och modernitet. Mer ”efterblivna” regioner och kulturyttringar är helt enkelt mer homofoba, paranoida och våldsamma. Tyvärr.

Förhoppningsvis utvecklas områden och människor i takt med ekonomisk utveckling och vetenskapliga framsteg och då religioners inflytande över politik och vardagsliv förhoppningsvis minskar – allt till fromma för mindre av hat, mer av kärlek och tolerans!

 

HomoFN

Homorättigheter

 

———————————————————————————————————————-

[I en tidigare publicerad (2013-08-26) artikel här på Public News ställdes frågan hur toleransen i Sverige påverkas av en stor invandring av personer från intoleranta och hatiska samhällen.] 

It is time for Europe to make a decision to do the very best to stop hate and fear in the maturing union. A dramatic decision could be that any immigrant that is sentenced for having expressed or practiced racial violence against another citizen should lose their right to stay in the Union. Racism is an unacceptable aggression by an individual’s fear of other individuals cultures, religions or sexual orientation and should never be accepted. By accepting it we would undermine the motives behind the union – the creation of a peaceful Europe.

Eu-flag-vector-material2

About two decades ago, the until then leading swedish tabloid Expressen, published a shameful first page headline – ”throw them out”. The chief editor had – rightly so – to leave the paper.

Our article argue for a contrarian opinion than the one in Expressen. No one should ever been thrown out because others prejudice opinions, and people who are arguing or practicing racist violence but are born in the union are by obvious reasons not possible to exclude from it.

We have a long tradition in Europe of the fight for women and homosexuals rights, this is nothing that we can accept being challenged. No one in the union has to accept to listen to racism or have to fear violence on that ground. In this matter we have to be intolerant to the intolerance. Unfortunately, many of those we intend to get a shelter in the EU are coming from cultures less tolerant. As we have to understand the circumstances of their opinions, we have to make clear that we don’t accept any racism or discrimination in Europe.

If we accept discrimination then we also accept violence on or fellow citizens, that cant be right. For instance, the attitude of many people from Uganda about gay people should be stopped already at the Schengen border. We can’t accept that people claim that some citizens – gay people – are sick and should die. Would we accept if the same was said about jews or catholics? We simply have to take some tough stands to fight for a peaceful and respectful society.

The Amnesty international could report earlier this summer about widespread homophobic racism in sub-Saharan Africa: Amnesty International condemns ’homophobia’ in Africa:

”Homophobic attacks have reached dangerous levels in sub-Saharan Africa and must stop, Amnesty International has said in a report. Governments are increasingly criminalising ”homosexual acts” by seeking to impose new laws and draconian penalties, it adds. This sends the ”toxic message” that lesbian, gay, bisexual and transgender people are criminals,” the report says.

obama

The president of the USA, Barack Obama, was underlying a similar message on an African tour in late june:

”Africa must free itself from homophobia

On only his second visit to Africa since taking office, Obama hailed the advance of democracy on the continent and said he was looking at ways to extend the African Growth and Opportunity Act, a free-trade agreement due to expire in 2015, to create jobs on the world’s poorest continent. /…/ but the president did also underline that ’Africa must free itself from homophobia’, reported The South African Times.

European politicians has, like the american president, to take a far tougher stance on racism, i.e. homophobia. And we have to do it now. Because we have to hate the hatefulness to be able to get rid of it.

We also have to continue to talk to them who are among us – to do our best to create more tolerance in our societies. More love and less hate. Unfortunately, many of those who act in the name of love are in reality practicing hate propaganda – those should be challenged, even thou they often – wrongly – act in the name of God. Anyone that practice hate in the name of God is a person who confuse a loving and understanding message. They are rather talking in the name of the devil, and let us get rid of him. Now.

Europe is and should be a place for peaceful europeans, africans and other immigrants who we have welcomed to our continent – as long as they respect every persons equal value. We can and should learn from one and another instead of showing ignorance. By being humble and showing respect we will all grown and so will our societies.

 

 

Lämna ett svar