”Gamla favoriter håller ännu” | Morningstar

En genomgång av Sverigefondernas resultat de senaste 5 åren visar att det är svårt att hitta förvaltare som alltid lyckas bättre än snittet. Men mina gamla favoriter fortsätter att ligga nära toppen. ”Gamla favoriter håller ännu” | Krönika | Artiklar | Morningstar Sverige.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————

Bra genomgång av Sverigefonders utveckling de fem senaste åren och framförallt bra att tidsperspektivet betonas; att 5 år är en bra tid för att kunna göra en relevant jämförelse vad gäller avkastning.

PUBLIC BANKING  delar bedömningen av fondbolagen och vi håller också Didner & Gerge främst, i synnerhet deras småbolagsfond. Jonas Lindmark betonar att man som sparare inte endast ska se till avkastningen utan även risken vid val av, i det här fallet, Sverigefond.

Men om man lägger till riskaspekten kan man fråga sig om det överhuvudtaget är värt att investera i Sverigefonder. För det är svårt att hitta en Sverigefond som har en bättre riskjusterad avkastning (sharpe-ratio) än de främsta globala fonderna.

Lämna ett svar