Gamla och nya orosmoln / Placera Nu

Pekka Kääntä

Pekka Kääntä skriver om det osäkra marknadsläget: Gamla orosmoln hänger kvar och nya har tornat upp sig i världsekonomin Placera Nu.

 

————————————

Pekka Kääntä skriver om budget- och ränteproblematiken i Europa, oro för konjunkturåterhämtningen i USA och frågetecken kring Kinas utveckling, med bland strukturella problem på fastighetsmarknaden.

Pekka Kääntä är en seriös och duktig makroskribent, vars analyser är bland de bättre som publiceras för en bredare allmänhet i svensk media och därför läsvärda! Däremot är det märkligt att Kääntä avslutar sina regelbundna analyser med spådomar om marknadsutvecklingen och det blir än mer förvirrande när hans slutsatser för hur en investerare kortsiktigt bör agera kallas för strategi – då det snarare är spekulationer och taktik som artikeln landar i.

 

Lämna ett svar