FOND vs ETF

Det finns vissa missförstånd vad gäller investeringsfonder, alltså ”vanliga” fonder och börshandlade fonder, ETF’er (exchange traded funds), som introducerades redan 1989 i Canada. Den första traditionella fonden har dock ytterligare ett par hundra års historia – den lanserades redan 1774 i Nederländerna, och 1924 introducerades den första investeringsfonden i modern tappning.

Det sätts ofta likhetstecken mellan åm ena sidan vanliga fonder och aktivt förvaltade fonder, och ETF’er och indexfonder å andra sidan. Indexfonder har dock funnits länge i tappning av vanliga fonder, men tyvärr har främst aktiva fonder saluförts här i Sverige, eftersom det ger större intäkter till bland annat de nätmäklare och banker som säljer dem.  ETF’er har tidigare främst lanserat indexfonder, men nu sker en kraftig tillväxt av aktivt förvaltade fonder och fonder som bygger på allt smalare och hafsigt konstruerade index – som i sig går att betrakta som ett aktivt urval.

De frågor en investerar alltså ska ställa sig är först: aktiv eller passiv förvaltning? Breda och billiga indexfonder för de allra flesta tycker vi då. Och aktiv förvaltning för det fåtal som tror sig ha tillräcklig koll på fondmarknaden.

Fonder eller ETF’er är nästa fråga. För den sparare som söker aktivt förvaltade toppfonder finns det i dagsläget inte något större utbud bland ETF’er, i alla fall inte på den svenska marknaden, så valet blir därför aktivt förvaltade traditionella fonder.

Även för den som vill spara i indexfonder är vanliga fonder bäst, eftersom investeraren slipper nackdelarna med ETF’er som courtage; prisskillander mellan köp- och säljavgifter och problem med likviditet i den EFT som man vill köpa eller sälja. Nu är det dock så att det kan vara svårt att hitta bra traditionella indexfonder på den svenska marknaden eftersom väldigt få vill sälja dem. Då kan ETF’er vara ett bra alternativ, till exempel gäller det amerikanska Vanguards breda och billiga indexfonder. Annars är det som sagt vanliga fonder som är bäst, allt annat lika, både för aktivt och passivt förvaltade fonder – eftersom investeraren slipper både kringkostnader och krångel med ETF’er.

Lämna ett svar