Flyktingar trakasserar homosexuella 

Flyktingar trakasserar och misshandlar de som är homosexuella i flyktingläger i Europa. Det är tragiskt, men egentligen inte förvånade. ”Ali” säger i ett BBC-reportaget att han har flytt från ett land med bymentalitet där han fått dödshot på grund av sin läggning.

Bymentaliteten försvinner inte i flykten. Rasistiska åsikter och våldsmentaliteten som styr hur den som avviker ska behandlas följer med hit – till Europa. Det gör även synen på kvinnan. Mer homofobi är helt enkelt ett pris som vi betalar för att hjälpa flyktingar.

Den godtrogne hyser förhoppningar om att i mötet med den västerländska kulturen avtar homofobin och samtidigt utvecklas en tolerans och jämställdhetssträvan. Tyvärr är det lite som tyder på det.

Gay refugees from the Middle East have faced abuse and harassment in Dutch camps – but now LGBT charities have begun to step in.

See BBC-reportagget: Gay refugees say they have been ’bullied’ in Dutch camps – BBC News

Lämna ett svar