Riksbankens straff

”Den demokratiska aspekten och möjligheten att utkräva ansvar är viktig inte minst mot bakgrund av debatten om att Riksbanken under en lång följd av år enligt flera oberoende utvärderingar hållit räntan för hög. Förhoppningsvis kan det, nu när ansvaret för makrotillsynen är avgjord, leda till att Riksbanken återgår till att ha fullt fokus på inflationen när man utformar penningpolitiken. Inflationssiffror blir än viktigare för räntan framöver!” SEB apropå att Finansinspektionen får huvudansvaret för den finansiella stabiliteten.

Lämna ett svar