FASTIGHETSFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser, där vi använder samma variabler för alla kategorier så långt som det är möjligt. De tabeller vi publicerar har således standardiserade variabler. Därför kommer de analyser som tidigare publicerats att modifieras vartefter för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Utöver de standardiserade objektiva variablerna väger vi även in andra faktorer, som till exempel att utvalda fonder återfinns hos kvalitetsfondbolag. Valutan vi anger är fondens basvaluta, det vill säga den valuta som innehaven bokförs i och är viktig vad gäller valutaexponering – i synnerhet vid kortare tidsperioder och i kategorier med låg avkastning över tiden, som för penningmarknadsfonder.     Enligt finansiell teori är fastigheter ett eget tillgångsslag som ger en positiv diversifieringseffekt till en portfölj. Men det gäller framförallt direktinvesteringar i fastigheter. Indirekta investeringar via aktier och aktiefonder ger en sämre  diversifieringseffekt och enligt en amerikansk studie är den endast signifikant i uppåtgående marknader, alltså inte när man som bäst behöver den. Eftersom utbudet av direktinvesteringar är mycket begränsat för privatpersoner har vi istället studerat utbudet av fastighetsfonder. För oavsett hur det förhåller sig med diversifieringseffekten så har fonderna gett en bra eller rentav exceptionellt bra avkastning över tiden. Det kan alltså finnas dubbla skäl till att ha med fastighetsfonder i en portfölj. Enligt en svensk studie av fem svenska institutionella fonders fastighetsinvesteringar, så har de i genomsnitt knappt 10 procent i fastigheter. Cirka 10 procent i (indirekta) fastighetsinvesteringar kan även vara lagom att ha i en privatpersons portfölj. Den fastighetsfond som gett överlägset bäst avkastning över tiden är Länsförsäkringar Fastighetsfond med i genomsnitt otroliga 18,8 procent per år de senaste 10 åren och 17,5 procent per år de senaste 15 åren. Fonden investerar indirekt i fastigheter via fastighetsaktier på de nordiska marknaderna. I Morningstars databas med drygt 12.000 fonder är den näst bäst av alla fonder de senaste 15 åren och 10:e bästa fond de senaste 10 åren. Nu är det självfallet inte säkert att motsvarande gynnsamma marknadsförhållanden upprepar sig, men relativt andra fastighetsfonder är Länsförsäkringars fond ändå i särklass och svår att förbigå. En orsak till att ändå titta efter en annan fastighetsfond är om man vill ha en geografisk diversifiering. Det ger fler investeringsmöjligheter och normalt sett lägre standardavvikelse, en global fastighetsfond minskar sålunda risken i portföljen jämfört med en fond med ett regionalt investeringsmandat. Det är dock svårt att hitta en global fastighetsfond som kan mäta sig med Länsförsäkringar Fastighetsfond. En av de få globala fastighetsfonder som kan matcha LF är First State Glbl Prpty Sec A GBP Acc. First State har en systerfond med inriktning på de asiatiska fastighetsmarknaderna som har en remarkabel avkastning, och ger en fingervisning om vilka möjligheter ett globalt mandat kan ge. Det gäller även den amerikanska marknaden som står inför en återhämtning. First State är ett kvalitetsfondbolag och dessutom har deras globala fastighetsfond relativt lägre risk än LF’s fond, med nordisk inriktning. Frågan är dock om den kommer att kunna leverera högre avkastning. Det är tveksamt, däremot är det mer troligt att den kan ge högre riskjusterad avkastning. Tyvärr distribuerar inte alla fondtorg First States fond, men vill man ha ett global fastighetsfond så kan nylanserade SKAGEN m2 vara ett intressant alternativ. Den är en ”bubblare”, en chansning utan historik. Fondbolaget har däremot med sina andra globalfonder tidigare haft en enastående historik, åtminstone under fondernas första femårsperioder, sen har de inte gått lika bra. För den som vill ha en globalfond och litar på Skagen kan deras fastighetsfond vara värd en chansning, i synnerhet för den som inte kan investera i First State. Vi tar dock det säkra före det osäkra i vår ranking och utnämner Länsförsäkringar Fastighetsfond som mest intressant, med First State Glbl Prpty Sec A GBP Acc som tvåa och trots brist på historik utser vi bubblaren SKAGEN m2 till tredje mest intressanta fastighetsfond. Förklaring till tabellen:   Första kolumnen respektive fond. Andra kolumnen fondens basvaluta. Tredje -femte kolumnen visar fondens genomsnittliga avkastning i procent per år för de senaste 3, 5 och 10 åren. Sjätte kolumnen mäter risken som fondens standardavvikelse i procent de senaste 36 månaderna (lägre tidsperiod är att föredra, men vi har valt 36 månader dels därför det är ett vanligt redovisat mått, dels för att kunna få så jämförbara tal som möjligt genom att även fånga in fonder med relativt kort historik.) Sjunde kolumnen mäter den riskjusterade avkastningen, fondens Sharpe ratio på 36 månader (av samma skäl som ovan). Den åttonde kolumnen visar förvaltningsavgiften i procent. Nionde kolumnen är fondens förmögenhet i miljoner kronor. Tionde kolumnen är Morningstars rating, i första hand används deras ackumulerade rating, annars så lång tidsperiod som möjligt. Elfte kolumnen är Morningstars analys av fondens förmåga att lyckas leverera en bra avkastning framöver, och med andra ord ett mycket viktigt betyg. Vi beaktar även på andra fondanalysföretags betygsättning. Slutligen, sticker vi ut hakan, och försöker oss själva på en rangordning – PB ranking. ANALYSERNA UPPDATERAS FORTLÖPANDE.   KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

Lämna ett svar