Europas riktigt stora problem

Grafen över arbetslöshet visar vilket som är Europas stora framtida problem – i synnerhet med tanke på hur långvarig arbetslöshet tenderar att bita sig fast. Och att det handlar om en långvarig uppgång i arbetslösheten är tyvärr det enda rimliga att anta med tanke på de stora skuld och konkurrensproblem Europa har att lösa.

 

Lämna ett svar