Europas regionala motsättningar

SEB uppmärksammar i fredagens morgonbrev nationella spänningar och motvilja till transfereringar från rikare till fattigare regioner inom länder. En utveckling som pågår samtidigt med budgetdiskussionerna mellan EU’s länder och euroländernas ständiga möten om att fördela pengar mellan stater. Det finns alltså en stark motvilja både regionalt och nationellt inom EU att fortsätta med stöd och transfereringar.

”Ett spanskt regionalval låter kanske inte så spännande. Det är dock ändå värt att hålla ett öga på söndagens val. Valet kan ses som en temperaturmätare på viljan till självständighet då Artur Mas, ledaren för det katalanska parti som väntas vinna valet, under valrörelsen bett om mandat att anordna en folkomröstning om katalanskt utträde. Eventuell självständighet för Katalonien som motsvarar omkring 20% av Spaniens BNP är dock avlägset. Ett utträde strider mot den spanska konstitutionen och centralregeringen kommer inte att acceptera en katalansk folkomröstning. Valutgången i sig väntas inte få några större effekter på de finansiella marknaderna. Valet reser istället mer långsiktiga frågor kring eurosamarbetet. Förutom Spanien finns det separatistiska strömningar i flera andra länder såsom Belgien (Flandern) och Italien (Veneto). Regionerna är välmående och bidrar med omfattande transfereringar till fattigare regioner i respektive land. Ett oroande tecken är att den ekonomiska krisen gjort att opinionen mot dessa transfereringar växt sig allt starkare och att viljan till självständighet stärkts. Detta går helt emot den ökade ekonomiska integration, bl a genom skapandet av en fiskal union, som krävs för att eurosamarbetet ska kunna bestå. ”

Lämna ett svar